Faillissementen, beslagleggingen, naheffingen en strafzaak: Beeks transportbedrijf blijft door gaan

Recidive in het kwadraat en – volgens de handhavingsdiensten – misschien wel beter: recidive in het kwaad. De verdachte ondernemer S. – gebeld op een Duits telefoonnummer – wilde geen commentaar geven.

Een Beeks transportbedrijf blijft doorgaan met vervoeren en met het plegen van strafbare feiten. Samenwerkende handhavingsdiensten hebben daarom onlangs in het Limburgse Beek een integraal handhavingsonderzoek gehouden. Naast de Landelijke Eenheid van de politie namen ook de Belastingdienst Limburg en de Inspectie Leefomgeving & Transport deel. Deze controle was eigenlijk een vervolg op een administratief onderzoek dat vorig jaar al bij het bedrijf was ingesteld. Toen werd al geconstateerd dat er van alles mis was binnen het bedrijf.

Het bedrijf pleegde onder meer wegvervoer zonder geldige vervoersvergunning en maakte zich schuldig aan valsheid in geschrifte. Daarnaast werd vastgesteld dat de financiële administratie niet op orde was. In verband met schulden uit eerdere faillissementen legde de Belastingdienst direct conservatoir beslag op ongeveer 80.000 euro. De frauduleuze gedragingen binnen de transportonderneming waren zo ernstig dat de zaaksofficier een driedaagse sluiting op grond van de Wet ED opgelegde. Vier vrachtauto’s van het bedrijf die in Nederland reden werden middels een last onder bestuursdwang stilgezet. Daarbij werden valse vervoersvergunningen in beslag genomen.

Faillissementen

De Belastingdienst dook nog verder in de boeken. Uiteindelijke vroeg de Landsadvocaat faillissementen aan voor de transport Bv’s van de onderneming. Op 16 maart van dit jaar werden die door de rechtbank bekrachtigd.

Schijnconstructie

Bij de hercontrole stelden politie en IL&T weer dezelfde strafbare feiten vast als vorig jaar juni waaronder een valselijk opgemaakte en onvolledige administratie. Omdat het bedrijf in Nederland al geen vervoersvergunningen meer kreeg, werd in Duitsland een bedrijf opgericht waarop ook een Duitse vergunning is afgegeven. Echter na onderzoek bleek dat dit slechts een schijnconstructie was. In Duitsland bestond geen echt transportbedrijf. De Duitse vergunning zal ook worden ingetrokken, zodat de onderneming niet meer aan het vervoer van goederen over de weg kan deelnemen.

Verder wordt in overleg met betrokken handhavingspartners en de gemeente Beek een procedure ingesteld om de vestigings- en milieuvergunningen van het bedrijf in te trekken.

Inbeslagname

Door de Belastingdienst werd een naheffing van 1,4 miljoen Euro opgelegd en werden nu zakelijke en privégoederen ingevorderd en afgevoerd waaronder drie vrachtwagens, een oldtimer vrachtwagen, zes trailer/opleggers, vier aanhangwagens, een BMW X6, twee sportwagens, een heftruck, drie bromfietsen en een scooter, zes quads, acht zandbuggy’s en een minimotor. Verder werd het inventaris van de garage/werkplaats en het kantoor ingevorderd.

De Belastingdienst heeft bij dertig Nederlandse debiteuren van de transportonderneming uit Beek een vordering gedaan. Dit houdt in dat alles wat men onder zich heeft, en gaat krijgen in relatie tot het frauduleuze bedrijf, aan de Belastingdienst moeten worden afdragen.

Van alle nieuwe bevindingen wordt proces-verbaal opgemaakt en alles wordt aan het dossier van 2015 toegevoegd zodat de zaaksofficier van justitie van het Functioneel Parket te Rotterdam zich hierover kan buigen.

Oneerlijke concurrentie

Dit bedrijf past binnen de gerichte aanpak van transportbedrijven die zich aan de onderkant van de markt begeven. Het bedrijf heeft zich in het verleden meerdere malen schuldig gemaakt aan overtreding van de Arbeidstijdenwet en de wet Wegvervoer Goederen. Dit kan tot oneerlijke concurrentie leiden binnen de vervoerssector. Oneerlijke concurrentie heeft negatieve effecten op de samenleving als het gaat om sociale en maatschappelijke veiligheid.