De directie van drukkerij Schrijen-Lippertz MediaNova BV uit Voerendaal ziet geen kans meer om in de huidige vorm het bedrijf voort te zetten, laat het bedrijf in een persbericht weten. De directie heeft zelf faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Maastricht. Gisteren deed de rechtbank de definitieve faillissementsuitspraak. Bij de drukker werken 19 medewerkers in vaste dienst.

Curator Pieter Scholtes, die het faillissement afwikkelt, meldt in De Limburger dat bestaande werkzaamheden gewoon worden afgerond door de werknemers. De cash flow moet zo groot mogelijk blijven om opbrengsten te genereren voor schuldeisers. Een doorstart sluit Scholtes niet uit, maar hij tekent daarbij aan dat de gegadigden niet met bosjes tegelijkertijd klaarstaan voor een overname.

Volgens het het bedrijf is de bezetting in diverse maanden per jaar te laag om de vaste kosten te dekken. De goede maanden compenseren dit onvoldoende. De te krappe liquiditeit heeft ertoe geleid dat de directie, in overleg met de andere aandeelhouders, faillissement heeft aangevraagd. De directie van Schrijen-Lippertz zal in overleg met de curator trachten de exploitatie van lopend werk snel voort te zetten, zodat alle geplaatste orders correct en binnen de gemaakte afspraken geleverd worden.

De drukker zag het levenslicht in 1934 en werd opgericht door de Voerendaalse koster Schrijen.