Te grote voorraden hebben recyclingbedrijf BAG in Susteren uiteindelijk de das omgedaan. BAG zamelde landelijk reststoffen in zoals puin, afgegraven grond en slib met het oogmerk ze door te verkopen voor de productie van bouwmateriaal. Dat gebeurde aanvankelijk met veel succes, maar door de wereldwijde crisis kwam daar de klad in. De voorraden hoopten zich op, zowel op het eigen terrein in Susteren als op diverse gehuurde locaties in Nederland.

Volgens de directie was er jarenlang zo weinig behoefte aan bouwmateriaal dat inzameling van reststoffen minder dan de helft opleverde van wat kostendekkend was. De opslagplaatsen puilden daardoor steeds verder uit. Het economisch herstel zette zich voor BAG helaas te laat in, concludeert de curator.