Fauske & Associates (Chicago) nemen Process Safety Laboratory van DSM in Geleen over

Fauske & Associates, LLC heeft een filiaal geopend op de Brightlands Chemelot Campus, in Sittard-Geleen (NL) en de activiteiten overgenomen die voorheen door het Process Safety Laboratory van DSM werden uitgevoerd. Fauske & Associates, dat zijn hoofdkantoor in Chicago heeft, is een op procesveiligheid gespecialiseerd technisch bedrijf en testlaboratorium dat wereldwijd toonaangevend is op het gebied van nucleaire, industriële en chemische procesveiligheid.

Op de Brightlands-campus zet het Amerikaanse bedrijf Fauske & Associates (FAI) de activiteiten van DSM op het gebied van procesveiligheid voort, met name op het gebied van het testen van reactieve chemicaliën en advisering.

Simon Hans Niemann, Manager of Process Safety Services bij Fauske & Associates, zegt: “We werken voor de procesindustrie, met name de chemische industrie. We bepalen de potentiële risico’s met betrekking tot de chemie van het betreffende proces en geven vervolgens advies over manieren waarop die risico’s kunnen worden beperkt. Daarnaast bieden we tevens omvangrijke training.”
FAI is niet alleen betrokken bij de beoordeling van de veiligheid van nieuwe fabrieken en processen, maar ook bij het evalueren van potentiële risico’s in bestaande fabrieken. Niemann: “Wij focussen op de procesveiligheid van de technische installatie, niet zozeer op de gedragsaspecten.”

Niemann vervolgt: “Ons nieuwe filiaal wordt ondersteund door de diverse laboratoria en uitgebreide expertise van Fauske & Associates in de Verenigde Staten – zo is een optimale ondersteuning voor de diensten in Europa gegarandeerd.”

ExELect-workshops
Bij de acquisitie van de DSM-activiteiten door FAI werden twee medewerkers overgenomen met uitgebreide ervaring op het gebied van het opschalen van processen, testen van thermische stabiliteit en consultancy (waaronder Niemann). De consultancy-activiteiten omvatten tevens zogenaamde ExELect-workshops met demonstraties over explosiegevaar. Tijdens deze workshops worden veel aspecten van het werken met brandbare en explosieve stoffen behandeld.

Niemann zegt: “Fauske heeft de Brightlands-campus gekozen omdat we ons hier dicht bij bedrijven bevinden die zich met chemische research, ontwikkelingen en productie bezighouden, en bovendien is deze locatie gunstig gelegen in het midden van Europa.”

Fauske & Associates
Fauske & Associates, LLC (FAI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van nucleaire, industriële en chemische procesveiligheid. FAI werd in 1980 opgericht en werd in 1986 een 100% dochteronderneming van de Westinghouse Electric Company. FAI heeft een innovatieve methodologie en laboratoriumapparatuur ontwikkeld om chemische systemen en computermodellen te kunnen karakteriseren voor het analyseren van ernstige ongevallen in wereldwijd toegepaste commerciële kerncentrales. FAI heeft een wereldwijde reputatie voor fenomenologisch modelleren met betrekking tot preventie en omgang met chemische en nucleaire ongelukken, en biedt tevens geavanceerde training en onderzoek in natuurkunde, scheikunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, nucleaire techniek, informatica evenals op andere gebieden.
FAI is tevens bekend voor het uitvoeren van omgangrijke fabrieksbeoordelingen. Op het gebied van industriële veiligheid is FAI toonaangevend, met name op de groeiende gebieden van explosiegevaar/brandbaarheid van stof en van procesveiligheid.
Ga voor meer informatie naar: www.fauske.com.

Brightlands Chemelot Campus
Op Brightlands Chemelot Campus wordt onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd en wordt onderwijs gegeven op het gebied van chemie en materialen, en aanverwante life sciences. De focus ligt op hoogwaardige materialen en duurzame technologieën. De campus ontwikkelt zich tot een creatieve broedplaats voor innovatie en nieuwe bedrijven, met duizenden hoogopgeleide werknemers. Deze dynamische situatie is het resultaat van de samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstituten alsmede de overheid. De campus levert een actieve bijdrage, onder meer door het faciliteren van de bouw van proeffabrieken en het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid.
Chemelot Campus werkt onder de naam Brightlands samen met Maastricht Health Campus, Campus Greenport Venlo en Smart Services Campus te Heerlen; alle gelegen in Limburg.
Voor meer informatie: www.brightlands.com.