FGH Bank onderzoekt of ze is benadeeld door Ben Vos

Vos verkocht het kantoorpand op 4 maart voor 725.000 euro aan het Duitse vastgoedbedrijf Lea Immobilienvermittlung. In 2007 had hij het voor 3,4 miljoen euro gekocht.

Onderhandse verkoop
Volgens Rens Jan Kramer, advocaat van Vos, dwong de FGH zijn cliënt het pand onderhands te verkopen omdat hij geen rente en aflossing meer betaalde over de hypothecaire lening van vier miljoen euro. De bank liep door de veel lagere verkoopopbrengst een scheur in de broek op.

AZC
Drie weken na de transactie werd publiekelijk bekend dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het pand wil inrichten als azc. Vos zelf had het pand daartoe al in september 2015 te huur aangeboden aan het COA, zo antwoordde het kabinet recentelijk op Kamervragen van het CDA. ‘Op 1 maart 2016 is vastgesteld dat er voldoende basis is om de huurovereenkomst verder uit te gaan werken’, schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie.

Drie dagen later verkocht Vos het pand aan Lea, dat op 26 mei een tweejarig huurcontract met een optie voor nog eens drie jaar met het COA sloot. Een verhuurd pand is meer waard dan een onverhuurd.

Verlies
De FGH onderzoekt de transactie nu. De bank wil met name weten of er een huurovereenkomst lag toen V. het pand met flink verlies aan Lea verkocht.