Duizenden houders van een stamrecht-BV dreigen in de problemen met de fiscus te komen. Ze bereiken binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd. Dit betekent dat ze belasting over hun ingelegde ontslagvergoeding moeten gaan betalen. Probleem: vaak hebben ze dit geld helemaal niet. Bijvoorbeeld omdat ze het geld uit de stamrecht-BV hebben besteed aan privézaken, beleggingen of een boot. Een lege kas van de stamrecht-BV accepteert de belastingdienst echter niet. Normaliter moeten er na pensionering namelijk uitkeringen komen uit die BV, die gewoon belast worden. Als die uitkeringen er niet komen, wordt dus alsnog de volledige ontslagvergoeding belast.

Lang niet iedere houder van zo’n BV weet dat, het gaat zelfs vaak om financiële analfabeten. In de praktijk leidt dit regelmatig tot de ontploffing van een fiscale bom. Directeur-eigenaar Pim van Rijswijk van VRB Adviesgroep Utrecht slaat hierover alarm. Van Rijswijk en zijn medewerkers werkten zelf mee aan de oprichting van veel stamrecht-BV’s. VRB Adviesgroep ziet het bij de eerste cliënten die van het pensioen mogen gaan genieten volledig misgaan. “We hebben klanten waarvan de belastingdienst hun huis verkoopt, zodat ze aan hun verplichting kunnen voldoen. Dat is uitermate schrijnend. De overheid gaat hiermee in onze ogen voorbij aan zijn verantwoordelijkheid”, aldus Van Rijswijk.

Er zijn zoveel stamrecht-BV’s omdat mensen een hoge ontslagvergoeding fiscaal gunstig weg wilden weg zetten. Hogere functionarissen krijgen regelmatig bij ontslag een gouden handdruk mee. Het gaat om bedragen vanaf tienduizenden euro’s tot vele tonnen. Je kunt dat geld als ontslagen werknemer meteen ontvangen en direct bij de fiscus afrekenen. In dat geval zit je een groot deel van de geldsom al snel in het hoge tarief IB (52%) en houd je niet meer veel over van je handdruk. Om die belasting vooruit te schuiven, kon je je geld tot 2014 echter ook aanwenden als koopsom bij een zogeheten stamrecht-BV.

Wanneer je besluit om de ontslagvergoeding in een stamrecht-BV onder te brengen, is de ontslagvergoeding als aan bepaalde voorwaarden is voldaan vrijgesteld van loonbelasting. Die BV moet vervolgens het bedrag dat ze heeft ontvangen (het stamrecht) verplicht uiteindelijk in termijnen gaan uitbetalen aan jou. Vanaf dat moment zijn de uitkeringen belast. In de praktijk meestal gunstig. Zeker als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, hoef je aanzienlijk minder IB te betalen: slechts 18,65 procent over de eerste 20.142 euro in 2018.

Het voordeel van zo’n stamrecht-bv is helder: je stelt belastingbetaling uit én je valt waarschijnlijk niet meer in het 52% tarief maar in een aanzienlijk lager belastingtarief. Eind goed, al goed zou je zeggen. Behalve natuurlijk als er tegen de tijd dat je met pensioen gaat, niks meer of te weinig in die BV hebt staan. Helaas komt dan altijd de belastingdienst om je alsnog aan die afspraak te houden en betaal je als je pech hebt alsnog het volle pond aan belasting.