Fiscus onderzoekt Q-Park: bedrijf zet alles op alles om belasting te ontwijken

De Maastrichtse parkeergigant Q-Park heeft – in elk geval tot in 2015 – een langslepend conflict met de fiscus die een claim heeft neergelegd bij Q-Park.  Dat conflict gaat onder meer over opgevoerde aftrekposten. Het is nog onduidelijk of de kwestie nog speelt of afgehandeld is.

Dat komt aan de orde in een arbeidszaak van Q-Park tegen zijn Corporate Tax Director. Die werd verweten de claim verzwegen te hebben, maar dat bleek niet zo te zijn: “In de presentatie Q2 2015 staat onder tax audits expliciet vermeld dat in Nederland loopt er een (VPB) onderzoek naar aftrek rente- en swapkosten. ”

Q-Park – zo blijkt uit het vonnis – lijkt om alles op alles te zetten op de belasting te ontwijken. Belastingontwijking is overigens niet strafbaar.

De beste adviseurs (EY, Stibbe) worden ingehuurd om over complexe  fiscale constructies te adviseren. Doel: zo min mogelijk belasting te betalen. In veel landen is dat gelukt: daar heeft Q-Park zogenoemde rulings met de belastingdienst kunnen sluiten.

Voorbeeld van een constructie waar in elk geval de Franse belastingdienst niet mee akkoord ging: In Luxemburg een entiteit op te richten en in Frankrijk tien rechtspersonen op te richten met daarboven een fiscale moedermaatschappij (een zogenaamde SPPICAV). Na het ‘nee’ van de Fransen heeft Q-Park zijn al voor de constructie opgerichte Franse bv’s weer geliquideerd.

Het Franse  SPPICAV -project onderdeel is van het veel grotere Opco/Propco-project, waarbij het vastgoed binnen Q-Park werd ondergebracht in een afzonderlijke divisie vastgoed. Vast staat dat het Opco/Propco-project in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Denemarken, Ierland en Duitsland wél succesvol is gerealiseerd.

Q-Park leed in 2013 en 2014 een opgeteld verlies van 375 miljoen euro, onder meer veroorzaakt door afwaarderingen van zijn onroerend goed.

De fiscale strategie van Q-Park komt aan het licht in een arbeidszaak tegen de Corporate Tax Director, die in 2011 in dienst trad bij Q-Park.  Die bestuurder rapporteert aan de CFO en soms ook direct aan de Raad van Bestuur van Q-Park. Na het aantreden eind 2015 van een nieuwe CFO (de zesde al voor de Corporate Tax Director tijdens zijn dienstverband bij Q-Park), zette die zijn Tax Director vrij snel op non-actief.

De arbeidszaak tegen de Tax Director heeft Q-Park op alle punten verloren. Het komt erop neer dat de man uitsluitend achteraf – nadat in een gesprek in februari dit jaar met hem meteen zijn vertrek werd besproken – een verwijt is gemaakt dat hij “te licht” zou zijn voor zijn functie. Er ligt geen enkel steekhoudend dossier, er is geen enkele poging gedaan om de man beter te laten functioneren, ervan uitgaande dat hij dat niet zou doen.

De rechter weigert Q-Park de gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Q-Park zal opnieuw aan tafel moeten met de Tax Director om een regeling met hem te treffen. Voor de rechter verzocht hij om een vergoeding van ruim drie ton.

CEO van Q-Park is sinds 2014 Frank de Moor. Hij is afkomstig van Macintosh, dat ten onder ging aan een onduidelijke strategie.

Lees hier de uitspraak

Lees hier onze eerdere opinie:

Verkoop Q-Park geen goed nieuws voor het bedrijf