De Nederlandse economie, afgemeten aan het bbp, groeide in 2017 met 3,2 procent. Het is de hoogste groei sinds de crisis, meldt het CBS in een kort overzicht van de economie in 2017. De groei leunde sterk op de export, maar de investeringen in vaste activa en de consumptie droegen ook aanzienlijk bij. De economische groei was voor het eerst sinds 2007 weer groter dan 3 procent.

De Nederlandse economie groeide de laatste drie jaren harder dan de economieën van de ons omringende landen. Aan de andere kant duurde de terugval die in 2011 begon in Nederland langer en was ook dieper dan in de landen om ons heen. In 2017 was de Nederlandse economie gemiddeld ruim 11 procent groter dan in 2009. De Duitse economie is in dezelfde periode met 18 procent gegroeid. Gemiddeld groeide de economie van alle 28 Europese landen met bijna 13 procent ook iets harder.

Door de verder aangetrokken economie was 2017 voor de arbeidsmarkt een jaar van records. Er waren meer mensen aan het werk dan ooit. Ook daalde het gemiddeld aantal werklozen met 101.000 sterker dan ooit. Het aantal openstaande vacatures steeg tot het hoogste jaaraantal, na het recordaantal vacatures in 2008. Door het oplopen van de vacatures en afnemen van de werkloosheid nam de spanning op de arbeidsmarkt toe. Tegenover elke openstaande vacature stonden in het vierde kwartaal van 2017 gemiddeld 1,8 werkloze personen. Toch was de arbeidsmarkt eind 2017 nog niet zo krap als in 2008. Toen waren er per openstaande vacature 1,3 werklozen.