De FNV is blij met het oordeel van de rechter dat de payrollbedrijven Tentoo en DPA geen aparte status verdienen, maar gewoon aan ‘uitzenden’ doen. Zij moeten zich van de rechter gewoon aan de uitzend-cao houden, als deze door het ministerie algemeen verbindend verklaard is. Ze mogen niet hun eigen slechtere payroll-cao’s gebruiken.

De payrollbedrijven hadden beroep ingesteld tegen het besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, omdat zij onder de uitzend-cao uit wilden komen. Met een eigen cao kunnen de payrollbedrijven slechtere arbeidsvoorwaarden hanteren, zoals 20 vakantiedagen uitbetalen in plaats van 25 dagen volgens de uitzend-cao.

Erik Pentenga, bestuurder FNV Flex: “Deze uitspraak is een eerste stap naar een gezonde werksituatie met een gelijk speelveld. We zien het liefst vandaag nog dat payrollen, dat in andere EU-landen niet eens bestaat, helemaal onmogelijk wordt gemaakt.”

Bij payroll wordt – anders dan bij een uitzendbureau – het personeel niet geworven en geselecteerd door het payrollbedrijf, maar door het bedrijf waar men feitelijk voor gaat werken. Men treedt dan niet in dienst bij die werkgever, maar bij het payrollbedrijf en wordt op permanente basis uitgeleend. Op deze manier wordt de band met de feitelijke werkgever doorbroken. Maar het payrollbedrijf kan iemand ook niet herplaatsen als er geen werk meer is.

Het negatieve effect van payrolling op werknemers moet niet onderschat worden, zegt Pentenga: “Payrolling is het afwentelen van normale werkgeversrisico’s op de werknemer. Je wordt ergens anders als een nummer op de payroll gezet. Het heeft alleen maar nadelen voor werkenden. Zij hebben geen enkele zekerheid over werk en inkomen. Ze krijgen niet dezelfde waardering, minder loon, minder vakantiedagen, minder pensioen en niet of nauwelijks scholing en andere arbeidsvoorwaarden die collega’s in vaste dienst wel krijgen. De Rijksoverheid is daarom na het sociaal akkoord van april 2013 met payrollen gestopt.”

Eind 2015 waren er volgens cijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) 200.000 gepayrollde werknemers. Door onduidelijkheden rondom de wet DBA is dit aantal inmiddels toegenomen tot circa 300.000. Zij werken onder meer in de journalistiek, reisbranche, horeca, het onderwijs, de industrie en bij lagere overheden. De FNV wil dat werkenden uitzicht hebben op een goede toekomst in hun vak en is een offensief gestart voor meer zekerheid, kwaliteit en inkomen.