FNV roept VDL Nedcar en Limburgse gemeenten op duizenden werknemers vaste banen te geven

Hieronder het opiniestuk in het ED:

Personeel VDL Nedcar verdient beter

OPINIE

Het volgende artikel komt van de hand van Petra Bolster en Ron van Baden. Petra komt uit Brunssum en is bestuurder van FNV Metaal. Ron is regiocoördinator FNV Zuid-Oost Nederland en komt uit Roerdalen.
Petra Bolster en Ron van Baden

Het is niet normaal dat 3000 werknemers van VDL Nedcar aan de slag zijn op basis van een nulurencontract, aldus de FNV.

VDL Nedcar maakt een onstuimige groei door. Het aantal werkenden is in de afgelopen periode flink gestegen tot meer dan 15000 mensen. Niet alleen bij VDL Nedcar maar ook bij de toeleveranciers neemt de werkgelegenheid toe. VDL Nedcar kan dan ook gerust een ‘Wirtschaftswunder’ genoemd worden.

Werk
We kunnen met zijn allen, de FNV voorop, trots zijn wat er tot stand is gebracht. Dit was namelijk wat wij wilden toen Mitsubishi de pijp aan Maarten gaf: geen zak met geld maar werk, werk en nog eens werk. Maar toch, het is niet al goud wat er blinkt. De FNV vindt dat zeker werkzoekenden en werkenden bij VDL Nedcar beter verdienen.

Veel wethouders van Nederlandse gemeenten kijken likkebaardend naar de wijze waarop voor VDL Nedcar personeel geworven wordt. Wat niet voor mogelijk werd gehouden, gebeurt in Limburg. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden uit de ‘UWV- en gemeentebakken’ gehaald en aan het werk gezet.

Voordat je aan de slag kan moet eerst het vak geleerd worden op de praktijkschool.

Niet duidelijk is of men op de praktijkschool scholing krijgt, al lerende werkt en/of al werkende leert. Wel duidelijk is dat de meeste mensen dit traject volgen met behoud van uitkering. Dit traject duurde aanvankelijk 4 maanden, maar is later verkort tot 9 weken.

Personeel
Het is goed dat de overheid zich inspant om werkzoekenden aan het werk te krijgen. De vraag die rijst is of de mensen die het wel gehaald hebben ook niet zonder de praktijkschoolroute aan het werk gekomen zouden zijn. De vraag naar personeel is immers heel erg groot. Als VDL Nedcar mensen nodig heeft, zal het bedrijf hier ook voor moeten zorgen. Nu neemt de overheid deze taak over, ze stoomt de mensen klaar om te (kunnen) produceren bij VDL Nedcar, maar verzuimt om hen hier ordentelijk voor te betalen.

Heb je de praktijkschoolroute met succes doorlopen, dan krijg je een contract bij een uitzendbureau. Het contract duurt minimaal een halfjaar en maximaal vijfenhalf jaar. Het uitzendcontract is een nulurencontract hetgeen inhoudt dat als er geen werk is, mensen ook niet betaald hoeven krijgen.

Deze constructie is bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedongen om mensen minder te kunnen laten werken (en minder te betalen) indien er zich schommelingen in de productievolumes voordoen. De vraag die gesteld kan worden is of via deze uitzendconstructie ondernemersrisico’s op werknemers en maatschappij afgewenteld worden.

Uitzendcontract
De FNV is van mening dat het niet normaal is dat meer dan 3000 werknemers van VDL Nedcar aan de slag zijn via een uitzendcontract op basis van een ‘nulurenbepaling’. Deze mensen verdienen een vast contract bij VDL Nedcar dat perspectief voor de toekomst biedt. Een contract dat stimuleert dat partijen in elkaar investeren.

Mensen worden nu oneigenlijk aan het lijntje gehouden. FNV vindt dit niet goed voor deze mensen, voor VDL Nedcar, maar ook niet voor de regio.

De FNV is van mening dat nu de economie groeit we het fundament moeten leggen voor toekomstige groei. De FNV roept partijen op om werk te maken van echte banen. Werken zonder loon en met de ongebreidelde flex ziet de FNV als een race naar de bodem.

En deze moet stoppen. Laat gemeenten rondom Born en VDL Nedcar hierin het voortouw nemen: dat zijn ze aan hun stand en de mensen die VDL Nedcar tot een succes maken verplicht.