Fors meer vacatures in Limburg (28%)

De verbeteringen op de Limburgse arbeidsmarkt zijn inmiddels goed zichtbaar, meldt UWV. In het tweede kwartaal van dit jaar stonden er 28% meer vacatures open dan in dezelfde periode vorig jaar. Doordat het aantal kortdurend werkzoekende (niet-werkende werkzoekenden die korter dan 6 maanden bij UWV zijn ingeschreven) is gedaald met 17% is er sprake van een gemiddelde arbeidsmarktspanning. Er zijn dan evenveel vacatures als kortdurend werkzoekende. Een jaar geleden was er nog een ruime arbeidsmarkt, veel werkzoekenden en relatief weinig vacatures.

uwv

WW-Uitkeringen
Eind augustus 2016 kende Limburg 29.200 lopende WW-uitkeringen. Dat is 1% minder ten opzichte van een jaar geleden. Landelijk is er een stijging van bijna 2% aan uitkeringen. Zuid-Limburg kent de meeste WW-uitkeringen (14.752), gevolgd door Noord-Limburg (8.154) en Midden-Limburg (6.093). De 50-plussers nemen het merendeel van het totale aantal voor hun rekening (15.682). Jongeren tot 27 jaar het minst (1.787).