Fortas Maastricht test bodycam als preventief middel tegen agressief gedrag

Om geweld en agressief gedrag tegen beveiligers terug te dringen is het Maastrichtse beveiligingsbedrijf Fortas onlangs gestart met de inzet van bodycams. “Zodra men weet dat men gefilmd wordt, gedragen mensen zich immers anders en treedt meestal een positieve gedragsverandering op”, legt Alex Hermans uit.

Onlangs is Fortas begonnen met proeven waarbij gebruik gemaakt wordt van een zogeheten bodycam. Oftewel een op het lichaam gedragen camera die beeld en geluidopnames maakt vanuit het oogpunt van de drager.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de inzet van bodycams succesvol is. In de Verenigde is door de inzet van bodycams het aantal geweldsincidenten tegen politieagenten in vijf jaar tijd met 70% afgenomen. En in Groot Brittannië is het aantal klachten over agressief gedrag tegen de politie 93% minder geworden.

Verdere professionalisering

Naast de preventieve werking wordt er met bodycams ondersteunend bewijsmateriaal vastgelegd. Bij discussies achteraf, bij aansprakelijkheidskwesties of in rechtszaken kan dat van doorslaggevend belang zijn. Tenslotte helpen de videobeelden bij verdere professionalisering van beveiligers. De beelden tonen zowel het gedrag van de drager als de mensen die gefilmd zijn. “Deze praktijkinformatie is bij uitstek geschikt voor trainingsdoeleinden, waardoor de vaardigheden van onze mensen verder toe nemen.” Aldus Hermans.