Fortuna-directeur vandaag de boer op met aandelen van de club (moet 9 ton ophalen)

Fortuna Sittard verandert haar juridische structuur en gaat aandelen uitgeven. Het doel van de Limburgse betaald voetbalorganisatie is op de kortst mogelijke termijn een bedrag van € 900.000, – bijeen te brengen. Hiertoe worden aandelen en certificaten uitgegeven. Ook zijn – en worden – er gesprekken gevoerd met mogelijke investeerders over achtergestelde leningen.
Revitaliseringsplan ‘Schoudersonder Fortuna’
In totaal wil de club 25.000 aandelen van € 36, – per aandeel uitgeven. Het aan de man brengen van aandelen is onderdeel van het revitaliseringsplan ‘Schouders onder Fortuna’. De uitgifte van aandelen versterkt direct de financiële positie van Fortuna Sittard en is bedoeld om het voortbestaan van Nederlands eerste profclub op korte termijn te garanderen. In fases 2 en 3 volgen het organisatorisch op orde brengen van de club en het verbeteren van het voetbalproduct. Zodra de liquiditeitspositie van Fortuna op orde is, ligt daar de prioriteit voor komend seizoen en de seizoenen daarna.
Aandelencategorieën
Er zijn drie categorieën aandelen:

A) Het Gouden Aandeel waarin onder andere de naamgeving, vestigingsplaats, het logo en de clubkleuren zijn veiliggesteld;

B) Een aandeel van 1% á € 36.000 of een veelvoud hiervan, met name bedoeld voor zakelijke relaties;

C) Voor supporters en particulieren wordt een Stichting Administratiekantoor Fortuna Sittard (STAK) opgericht. Deze stichting geeft certificaten uit die € 36,- per stuk gaan kosten.
Raad van Commissarissen
De nieuw te vormen Raad van Commissarissen (RvC), die een vergaande controlefunctie krijgt, zal bestaan uit vijf personen. Eén commissaris komt vanuit de groep ‘Gouden Aandeel’. De aandeelhouders uit categorie B krijgen twee posities in de RvC. Vanuit het STAK neemt één vertegenwoordiger zitting in de RvC. De vier commissarissen benoemen samen een onafhankelijke voorzitter. Deze opzet zorgt voor een transparant beleid, waarin openheid en vertrouwen een gegeven zullen zijn.

‘Derdenrekening’ notariskantoor
Er zijn op dit moment al enige aandelenpakketten verkocht. Fortuna Sittard wil voor 1 maart 2016 de overige aandelen verkopen. Kopers van de aandelen en certificaten kunnen ervan op aan dat hun geld uitsluitend wordt besteed aan de revitalisering van Fortuna Sittard; alle gelden komen binnen op een zogenoemde ‘derdenrekening’ van een notariskantoor.
Interesse?
Geïnteresseerden kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met Fortuna Sittard via telefoonnummer: 046 – 411 34 40. De eventuele belangstelling van sponsoren om aandelen af te nemen wordt vanaf maandag persoonlijk bij deze relaties gepolst door Algemeen Directeur Joppe Sangen.

Wie niet wil wachten kan via joppe.sangen@fortunasittard.nl nu alvast de interesse kenbaar maken.

Woord van dank
Fortuna Sittard spreekt haar dankbaarheid uit richting supporters, sponsoren en andere Fortunezen die naar aanleiding van de berichtgeving van de afgelopen dagen hun actieve betrokkenheid bij Fortuna reeds hebben getoond. In het bijzonder bedanken wij het Fortuna Supporters Collectief en John van Bommel. In twee dagen tijd hebben zij een mooi bedrag bijeen gebracht. Supporters die ook een bijdrage willen leveren, in welke vorm dan ook, kunnen contact opnemen met het Fortuna Supporters Collectief via info@fortunasc.nl.