Fractie Hart-Leers stelt vragen over subsidie stadspromotie film Billy

Comedyfilm Billy, over de gelijknamige pop die een eigen leven gaat leiden, werd onder andere in Heerlen opgenomen. De gemeente Heerlen trok er 70.000 euro subsidie voor als ter stadpromotie.

Voor cabaretier en acteur Theo Maassen was het zijn debuut als filmregisseur. De productie stond onder leiding van Pieter Kuijpers uit Tegelen.

De Heerlense fractie Hart-Leers bezocht de film. “Een amusante film van circa 1,5 uur waarin Heerlen echter nagenoeg niet voor komt. Heerlen besteedde er echter wel 70.000 euro gemeentelijke subsidie aan om daarmee de stad nadrukkelijk te promoten.” Hart-Leers vraagt zich daarom af: ‘Welke stadspromotie?’

“Het aantal keren dat Heerlen in de film te zien is valt op een hand te tellen terwijl de gemeentelijke bijdrage van 70.000 euro in die verhouding torenhoog is”, laat Hart-Leers weten. “Geld van een onder torenhoge lasten gebukt gaande stad die tot 2021 nog 26,8 miljoen Euro moet zien te besparen. Het voorafgaande ‘Billy nieuws’, in diverse media geuit, bestempelde Heerlen in allerlei toonaarden als onontdekte filmlocatie. Natuurlijk: als er 70.000 euro gemeentelijke subsidie tegenover staat wie zou dat niet zeggen.”

In De Limburger laat de Heerlense cultuurwethouder Barry Braeken weten dat stadspromotie helemaal niet het uitgangspunt van de film was. “De film voldoet aan alle subsidievoorwaarden.” Volgens Braeken is de subside bedoeld voor het verbeteren van het productieklimaat van Heerlen en de verbinding te maken met de lokale cultuurinstellingen, het onderwijs en de bevolking. Ook de spin-off naar bedrijven, zoals catering en hotelovernachtingen behoort tot de doelstelling van de subsidie.

Regisseur Maasen had de vrije hand in hoeveel en hoe lang locaties te zien zouden zijn in de uiteindelijke film. “Anders sla je het productieklimaat dood”, zegt wethouder Braeken in de krant.

De Fractie Hart-Leers denkt hier echter anders over en laat weten dat ze burgemeester en wethouders eens behoorlijk ‘aan de tand gaat voelen’ over de resultaten van de subsidie.

Onderstaand de vragen die zij het college hebben voorgelegd:

-Wanneer (op welke wijze en op basis waarvan) nam wie het besluit om de film Billy met in eerste instantie 50.000 euro en uiteindelijk zelfs met 70.000 euro gemeentelijke subsidie te ondersteunen?

-Welke besluiten en daarbij behorende bijlagen zijn hiervan voorhanden?

-Wat is de reden ervan dat de gemeentelijke subsidie plots van 50.000 euro naar 70.000 euro steeg?

-Is het juist dat u ambtelijke capaciteit vrij maakte -ter ondersteuning/facilitering- van deze (Tele)film?
-Zo ja, wat werd hiervoor door u c.q. ambtelijk concreet ondernomen en wat waren de resultaten hiervan?

-Hoe hoog zijn de totale kosten van deze (tele)filmproductie, hoe verhoudt de gemeentelijke bijdrage van onze stad zich daartoe?

-Wat sprak u concreet af over/m.b.t. deze filmproductie, hoe legde u dit vast en zag u toe op nakoming hiervan?

-Hoe kwam het feit tot stand dat u tot subsidieverlening over ging? Werd u c.q. d gemeente Heerlen om subsidie bij te dragen benadert? Zo ja, door wie en hoe of nam u zelf actie om partijen in deze te benaderen in verband met het verstrekken van subsidie? Zo ja, hoe en op welke wijze vond dit plaats?

-Bent u bereid om een duidelijke ‘memo’ op te stellen waarin u concreet inzicht geeft in de totale gang van zaken (het complete voor- en na traject etc.) en daarmee geheel inzicht geeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en per wanneer?

-Welke stukken hebt u in deze voorhanden, hoe en waar valt hiervan kennis te nemen?

-Deelt u onze mening dat het er vooraf -publiekelijk- in diverse media met grote regelmaat nadrukkelijk op leek dat bewust voor het ‘nog niet kapot gefilmde’ Heerlen gekozen was en de stad uiteindelijk ‘nogal karig’ in beeld gebracht werd.