Fractie Ons Kerkrade bezorgd over vertrek ABN-AMRO uit Kerkrade

Maandag 18 december 2017 stond in de media te lezen dat het ABN-AMRO-filiaal uit Kerkrade(-Centrum) wil vertrekken per 16 maar 2018. Het dichtstbijzijnde filiaal voor deze bank zou dan voor mensen uit Kerkrade in Heerlen en Landgraaf liggen.

* Naar aanleiding van het voorgaande vooralsnog de volgende vragen:
– Is het College bekend met het gegeven dat het ABN-AMRO-filiaal uit Kerkrade(-Centrum) wil vertrekken per 16 maar 2018? Zo ja, heeft het College hier verdere stappen in ondernomen en zo ja, welke?
– Gelet op de samenstelling van de Kerkraadse bevolking is het, mn. voor onze oudere en/of slecht ter been zijnde medemens, niet wenselijk dat het enige ABN-AMRO-filiaal dat Kerkrade rijk is, vertrekt: Zijn of kunnen er gesprekken met de ABN-AMRO volgen om mogelijk eens met de bank om tafel te gaan zitten en samen te kijken hoe dit ‘Bereikbaarheidsprobleem’ mogelijk is op te lossen voor de toekomst? Dit voorgaande mogelijk nav het voorbeeld jaren geleden toen het Rabobank-Filiaal in Eygelshoven definitief wilde sluiten maar na gesprekken met oa. de gemeente Kerkrade tóch nog een vereenvoudigd ‘Rabobank-loket’ (soort balie) binnen het Gezondheidscentrum-Eygelshoven heeft weten te creëren waar mensen ter plekke op gezette tijden toch terecht konden!
– Is de gemeente voornemens hierin het voortouw te nemen om dit filiaal mogelijk voor Kerkrade(-centrum) te behouden en zo ja, wat zijn de vervolgplannen/-stappen in deze? Zo nee, waarom niet?
– Wat is het officiële standpunt van het College in deze?
In positieve afwachting van uw reactie, verblijven wij met vriendelijke groet,

Fractie Ons Kerkrade
Noud Krasovec, John Roland, Jo Rozema, Harm Jacobs