Fusieplannen Woningstichting Spaubeek en ZOwonen (Sittard)

Woningstichting Spaubeek heeft geconstateerd dat ze op de langere termijn moeilijk kan voldoen aan de formele eisen die voor woningcorporaties gelden of gaan gelden. De huidige en toekomstige huurders mogen daar niet de dupe van worden. Om de continuïteit in de dienstverlening aan de sociale doelgroep en het aanbod van sociale huurwoningen in Spaubeek te kunnen blijven waarborgen, is Woningstichting Spaubeek op zoek gegaan naar een partner in de regio die de belangen van haar huurders kan blijven borgen. In ZOwonen hebben ze deze partner gevonden. Woningstichting Spaubeek en ZOwonen werken reeds jaren samen op administratief en onderhoudsgebied.

ZOwonen, met hoofdkantoor in Sittard, is betrokken bij de volkshuisvesting in de Westelijke Mijnstreek en financieel gezond. Zij neemt de verantwoordelijkheid op zich om goede en betaalbare woningen voor de mensen met lage inkomens en kwetsbare doelgroepen en de dienstverlening aan deze doelgroepen in haar werkgebied te garanderen. De komende tijd gaan beide corporaties de fusieplannen verder uitwerken.