De terminal is begin jaren tachtig gebouwd en heeft, op een paar kleine aanpassingen na, nooit een renovatie of opknapbeurt gehad. Zowel interieur als exterieur zijn verouderd en toe aan modernisering. Met het oog op korte en middellange ontwikkelingen op het gebied van passagiersvluchten is het noodzakelijk om de terminal op een zodanige wijze aan te passen en weer aantrekkelijk te maken voor passagiers, dat de terminal nog eens 15 jaar vooruit kan. Ook het voorterrein zal worden gerenoveerd zodat er een betere doorstroming komt van het verwachte verkeer en er ook meer ruimte en rust wordt gecreëerd voor passagiers.

Moderne uitstraling
De terminal krijgt een bij deze tijd passende uitstraling. Met name aan de buitenkant zal dit zichtbaar worden met een in het oog springende gevel. De investering vergroot de waarde van de terminal, de luchthaven wordt aantrekkelijker voor passagiers, voor de exploitant en voor luchtvaartmaatschappijen. Gedeputeerde Twan Beurskens hierover: “Ik ben verheugd dat ik u nu kan mededelen dat de huidige exploitant van het vliegveld Maastricht Aachen Airport is gestart met de verbouwing en opwaardering de passagiersterminal. We zijn er een tijdje mee bezig geweest. Dan is het mooi dat nu de renovatie ook echt start. De gevel zal een markant en kenmerkend beeld geven van het vliegveld als je over de A2 rijdt.” Ook de Beekse wethouder Jean Wachelder is blij met de ontwikkelingen: “Wij zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe uitstraling bijdraagt aan het realiseren van de ambitie van de luchthaven om in de toekomst 700.000 passagiers te verwerken.”

De totale kosten voor de opwaardering worden voornamelijk gedekt uit reeds beschikte en of aanwezige middelen bij MAABI BV. MAABI is eigenaar van de terminal en concessiegever aan Maastricht Aachen Airport BV. De dekking die van de Provincie wordt gevraagd bestaat uit door Provinciale Staten beschikbaar gesteld krediet van 1,5 miljoen euro (9 oktober 2015) en een additioneel bedrag van 500.000 euro uit de budgetten die vallen onder de bereikbaarheidsmiddelen Verkeer en Vervoer, Toerisme en Rijks- en veiligheidstaken.

De architect van de revitalisatie van de passagiersterminal is Phidias Community Innovation uit Urmond. Onder leiding van Joop Petit heeft een team van architecten en specialisten gewerkt aan het renovatieplan van de terminal. Andere betrokken partijen zijn onder andere BAS Bouw, Vanderlande en Trilux. Opdrachtgevers zijn Provincie Limburg en Maastricht Aachen Airport B.V.

De oplevering van de gerevitaliseerde passagiersterminal zal in fasen plaatsvinden. Gevels en interieur medio mei 2018 en het voorterrein in het najaar van 2018.


Foto: Phidias Community Innovation