Over de achtergronden voor het opstappen van gedeputeerde Daan Prevoo komt steeds meer naar buiten. Volgens SP-secretaris Lieke Smits was er kort geleden op een SP-ledencongres stevige kritiek op de provinciale SP-fractie. Vooral het doordrukken van een windmolenpark in Blerick viel veel SP-leden rauw op de maag. “Ik ben er trots op dat we open discussie voeren binnen onze partij, maar niet met deze consequenties”, aldus Smits op L1.

Even als reminder: Eerst stapten vijf van de acht leden van de SP-fractie met een zetel in het Limburgs Parlement op Koningsdag uit de partij. Daarmee is meer dan tien procent van het Limburgs Parlement (totaal 47 leden) in één klap verdwenen. De leden van de SP stapten op vanwege een scheuring in de eigen partij. Het aftreden van SP-gedeputeerde Daan Prevoo kon vervolgens bijna niet uitblijven en volgde inderdaad even later. Op die manier ontstaat er dus een crisissfeer in de SP en in het provinciehuis.

Prevoo licht in een speciale persverklaring toe: “De reden van mijn vertrek als bestuurder van de Provincie Limburg is gelegen in de afweging dat ik niet langer onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldige beslissingen kan nemen in het belang van onze provincie, de hier aanwezige organisaties en iedereen die hier woont en werkt, zonder dat daarbij mijn persoonlijke integriteit in het geding komt.”

“Veranderingen binnen mijn partij zorgen ervoor dat er onvoldoende vertrouwen is tussen een deel van de Statenfractie en de partij, waardoor het onvermijdelijk is geworden dat ik hierdoor de afspraken en besluiten van het college van GS niet kan nakomen en opdrachten van Provinciale Staten (Limburgs Parlement, red.) niet kan uitvoeren, zonder dat daarbij de onafhankelijkheid en integriteit van mij als bestuurder in het geding komt.”

Gedeputeerde Staten respecteren zijn besluit maar betreuren dit. Het college van Gedeputeerde Staten bekijkt de consequenties zijn van het vertrek en wat deze stappen voor de werkzaamheden betekenen.