Gedeputeerde: waterrecreatie minder traditioneel, meer wakeboarden, suppen , surfen en kitesurfen

Limburg richt zich volgens de gedeputeerde Eric Geurts nog te veel op de traditionele markt. “Als de waterrecreatiesector verjongt en vernieuwt ligt er een nieuwe, grote markt open. Wakeboarden, suppen , surfen en kitesurfen zijn uitdagende watersporten die het water voor jongeren aantrekkelijk maken. Kansrijk is ook het verhuren van sloepen.”

Limburg zelf vormt verder een sterke dichtbijmarkt met veel potentie. Geurts: ‘Veel Limburgers moeten de waterrecreatie nog ontdekken. Als ze dat doen, blijven ze.’

Met de Maas als snoer en de Maasplassen als parels heeft de Provincie Limburg een juweel van een waterrecreatiegebied in huis. Om dit natuurlijk juweel te laten schitteren, wil de Provincie de ontwikkelkansen die het gebied kent volop de ruimte bieden. Daarom wordt 3,3 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van het Actieplan Waterrecreatie. Dit budget komt uit het Investeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2019 dat Provinciale Staten op 18 maart jl. hebben vastgesteld.

Eric Geurts, gedeputeerde Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme, is enthousiast: ‘Met het Nautisch Programma van Eisen dat in 2015 afliep, hebben we de waterrecreatie in Midden-Limburg een enorme impuls gegeven. Er zijn 35 concrete projecten uitgevoerd die gezamenlijk leidden tot een totale gebiedsinvestering in dit gebied van maar liefst 13 miljoen euro. Het multiplier effect van de 3 miljoen, die de Provincie investeerde, is dus groot geweest. Datzelfde effect willen we ook nu bereiken. Bij dit Actieplan hebben we het gebied waarin we investeren uitgebreid met Noord-Limburg, om zo de logische verbinding tussen de waterrecreatie in Midden- en Noord-Limburg te versterken’. Gedeputeerde Geurts gaat ervan uit dat deze investeringen ook een versterking betekenen voor de waterrecreatie in Zuid-Limburg.

Aan de slag

Ondernemers, lokale overheden en verschillende organisaties hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Actieplan Waterrecreatie. Geurts: ‘Dit Actieplan mag dus op een breed maatschappelijk draagvlak rekenen. Dat vind ik belangrijk. Het plan is immers heel resultaatgericht. Iedereen wil aan de slag.’

Nieuwe markten

Duitse watersportliefhebbers weten het Limburgse water al goed te vinden. Zij zijn goed voor 60% van de waterrecreatie in Limburg. Geurts: ‘Als je bedenkt dat de watersport in Duitsland groeit, dan liggen daar kansen. Ook voor de servicesector, die schepen onderhoudt en repareert. De Nautische Boulevard in Wessem bijvoorbeeld, speelt daar op in. Om deze gasten tevreden te houden moeten we wel investeren in aanleg- en stallingsmogelijkheden en kwalitatief goede jachthavens met een goede prijs-kwaliteitsverhouding.’