Het plan voor het leisure-project Fort van Venlo op het voormalig kazerneterrein in Venlo wordt in afgeslankte vorm voortgezet, bericht De Limburger. Dat betekent dat er geen kabelbaan komt die beide Maasoevers verbindt. Het geplande Leisure Dome krijgt een kleinere opzet.

Dat is de voorlopige uitkomst van gesprekken tussen de gemeente Venlo en de initiatiefnemers van het project, Hessel Meijer en Frank Vaessen. Eerder was er sprak van dat Vaessen zijn aandelenpakket zou overdragen aan een nieuwe investeerder. Dat is nu niet meer het geval.

Het project ligt inmiddels alweer enige tijd stil. De afgelopen maanden bleek dat de politieke steun voor het project en met name de kabelbaan over de Maas afnam. Verantwoordelijk wethouder Jos Teeuwen meldt in een brief aan de gemeenteraad dat er sprake is van het maken van nieuwe afspraken.