Vanmiddag hebben Ondernemersvereniging Bergen | Mosaïque en Gemeente Bergen een convenant getekend waarin de afspraken voor een speciaal ondernemersfonds zijn vastgelegd.

Dit fonds is op initiatief van de ondernemersvereniging in samenwerking met de gemeente ingericht. De gezamenlijke ondernemers willen meer activiteiten en een betere promotie voor winkelcentrum Mosaïque realiseren, met als doel meer bezoekers naar het centrum te trekken. De ondernemersvereniging zet met dit fonds collectieve acties op en organiseert evenementen. Daarbij zoekt ze de samenwerking met particuliere initiatiefnemers, verenigingen en het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven.

Het is een ondernemersfonds voor en door ondernemers. Het fonds is deels gevuld met opbrengsten van een reclamebelasting waaraan elke ondernemer van Mosaïque bijdraagt. Daarnaast verstrekt Gemeente Bergen een aanvullende subsidie die gelijk is aan de opbrengst van de reclamebelasting. Deze subsidie verstrekt de gemeente op basis van een jaarlijks activiteitenplan dat de ondernemersvereniging indient.