Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Bergen op 5 juni is groen licht gegeven voor energielandschap ‘Landgoed Wells Meer’. Hiermee zet de gemeente Bergen een grote stap in haar ambitie om de eerste energieonafhankelijke gemeente van Limburg te worden. “Daarmee wordt bedoeld dat we verder gaan dan alleen zonne- en windenergie, omdat je daarmee afhankelijk bent van de omstandigheden”, legt een woordvoerster van de gemeente uit. De gemeenteraad spreekt vertrouwen uit in het grootschalige energieproject.

Om die ambitie te realiseren is naast het beperken van energieverbruik ook het opwekken van duurzame energie nodig. Daar gaat ‘Landgoed Wells Meer’ een belangrijke rol in spelen. Op die locatie kan namelijk in één keer 50% van de genoemde ambitie van de gemeente worden verwezenlijkt. Het betreft een grootschalig landgoed waar duurzame energie wordt opgewekt, met bijvoorbeeld zonnepanelen, biomassateelt en windturbines. Aanvullend wordt ingezet op 20% besparing van energieverbruik en op 30% kleinschalige opwekking en innovaties. Bedrijven uit de gemeente kunnen meedoen bij de ontwikkeling van het landgoed. De aanleg zal direct werkgelegenheid opleveren.

Landgoed Wells Meer, met een oppervlakte van circa 400 hectare, biedt volgens een haalbaarheidsonderzoek kansen voor inwoners, bedrijven en instellingen. De opbrengsten die voortkomen uit het landgoed worden maximaal ingezet voor het maatschappelijk belang van de gemeente Bergen. Bijvoorbeeld door bedrijven te ondersteunen bij het behalen van hun energiedoelstellingen. Maar eveneens door het verstrekken van subsidies aan initiatieven die bijdragen aan de gemeentelijke energiedoelstellingen.