Gemeente Echt-Susteren populair als vestigingsplaats bedrijven (10.000 arbeidsplaatsen)

De gemeente noteerde in december met 3,1 procent zelfs het laagste werkloosheidspercentage van heel Limburg. Echt-Susteren is uitgegroeid tot een van de meest populaire vestigingsplaatsen voor ondernemers in Limburg. “Daaronder ook bedrijven van nationaal- en wereldniveau,” zo benadrukt verantwoordelijk wethouder Jac Dijcks van Economische Zaken. Action, Ecobliss, Holbox, Masita, Gelissen Paardentransport, Animal Embryo Centre en Mourik Limburg zijn daar maar enkele voorbeelden van.

Het bedrijfsleven in Echt-Susteren is inmiddels al goed voor ruim 10.000 arbeidsplaatsen. Voor het juiste beeld: de gemeente telt zo’n 31.720 inwoners. De logistiek is de snelst groeiende sector. Maar ook de zorg en de maakindustrie leveren veel gevarieerde werkgelegenheid op.

Wethouder Dijcks: “Het succes van Echt-Susteren als populaire vestigingsplaats voor nieuwe ondernemingen heeft meerdere effecten. Inwoners van Echt-Susteren hebben een veel grotere kans om dicht bij huis een baan te krijgen. Bovendien is onze gemeente meer en meer in trek als woonplaats. En ook dat is een mooie ontwikkeling.”

Wethouder Dijcks

Het aantrekkelijke ondernemersklimaat in Echt-Susteren in combinatie met de goede bereikbaarheid van de gemeente leidt ertoe dat de voorraad beschikbare bedrijfskavels snel slinkt. In 2017 zijn er acht bedrijfskavels verkocht. Op Bedrijventerrein De Berk zijn nog vier kavels beschikbaar. Daarvoor hebben zich al meerdere gegadigden gemeld. Op Bedrijventerrein De Loop is nog een perceel vrij en Business Park Midden-Limburg biedt nog maar 2,8 hectare ruimte.

Bouwkranen bepalen momenteel de horizon op onze bedrijventerreinen. Dat is ook positief voor het gemeentelijk huishoudboekje. De opbrengst van de grondverkopen in 2017 voor de OML en de gemeente schommelen in totaal rond de 22 miljoen euro. Grootste klapper van 2017 is de komst van een mega-distributiecentrum van ruim dertien hectare op het Business Park Midden-Limburg. Dat logistieke gebouw wordt in de markt gezet door de landelijke ontwikkelaar Dokvast. “Daarmee wordt de positie van onze gemeente binnen de regionale, logistieke hotspot verder versterkt. Die logistieke sector wordt voor heel Limburg steeds belangrijker,” zo benadrukt Dijcks.

De gemeente Echt-Susteren richt haar aandacht nadrukkelijk ook op de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en overlegt met individuele ondernemers om via sloop of vernieuwbouw ruimte te creëren voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Zo is onlangs de openbare ruimte van bedrijventerrein De Wolfskoul in Susteren opgeknapt. “Het groen, de wegen, de verlichting en de bewegwijzering hebben nu weer een mooie uitstraling. Ook dat draagt bij aan ons onderscheidende vestigingsklimaat.”

Wat is het verhaal achter dat succes? Natuurlijk speelt de uitmuntende bereikbaarheid van Echt-Susteren langs de A2 en de onmiddellijke nabijheid van Duitsland en België een rol. Plus de aanwezigheid van uitstekende spoorverbindingen en de mogelijkheid van scheepstransporten in de onmiddellijke nabijheid via het Julianakanaal. Maar de gemeente zet toch vooral de toon door maatwerk te leveren op het moment dat een ondernemer belangstelling toont voor vestiging in de gemeente.

“We zorgen voor een intensieve begeleiding met korte lijnen en één aanspreekpunt in de persoon van onze bedrijvencontactfunctionaris Chrit Coenen. De procedures tot aan de vergunningverlening verlopen soepel en vooral snel. Uitganspunt is dat we telkens weer bekijken of we aan de vraagstelling van bedrijven kunnen voldoen. Niet star wijzen op regelgeving maar samen bekijken of we oplossingen kunnen vinden voor eventuele obstakels die eventueel opdoemen. We manifesteren ons als partners van het bedrijfsleven. En dat wordt gewaardeerd,” aldus wethouder Jac Dijcks.