Gemeente Heerlen wil meer evenwicht op kantorenmarkt

Met de nieuwe aanpak wil de stad actiever sturen op een gezonde kantorenmarkt. Door samenwerking met verschillende marktpartijen moet vraag en aanbod op de kantorenmarkt beter in balans komen.

Mismatch
De kantorenmarkt is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Een andere manier van werken, schaalvergroting, fusie- en concentratieprocessen leidden tot een afname van vierkante meters. Daardoor staan veel kantoren leeg. Aan de andere kan is er steeds meer vraag naar kantoren van een betere kwaliteit. Deze mismatch tussen vraag en aanbod wil de gemeente beter in evenwicht brengen.

Aanpak
De voorgestelde aanpak bestaat uit twee sporen. Aan de ene kant wil de gemeente de vraag naar kantoorruimte stimuleren, onder meer in nauw overleg met makelaars en andere marktpartijen. Dit gebeurt onder meer vanuit het Ondernemershuis. De nadruk ligt daarbij op het gebied van de smart services. Daarnaast is er een traject waarbij duidelijk wordt waaraan de markt nog behoefte heeft. Zo kunnen bestaande kantoren worden gesloopt of gerenoveerd. Bij nieuwe vestigingen wordt kritisch gekeken naar aantallen vierkante meters en de plaats van vestiging.

Met de nieuwe Kantorennota speelt Heerlen in op de uitgangspunten van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Daarin werken alle Zuid-Limburgse steden samen aan een gezamenlijke visie voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Heerlen is aangewezen als één van de kantorensteden van Limburg.