Gemeente Maastricht verlengt Verlengen achtergestelde, renteloze lening aan MTB

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 18 december 2007 besloten aan de Raad van de gemeente Maastricht voor te stellen om aan MTB Maastricht NV een achtergestelde, renteloze lening zonder hypothecaire zekerheid te verstrekken van € 12,1 mln. In haar raadsvergadering van 22 januari 2008 heeft de raad hiermee ingestemd.

In de verdere uitwerking van de leningovereenkomst is deze lening in eerste instantie verstrekt voor een periode van 10 jaar. Het einde van de looptijd van de huidige lening is 30 januari 2018. In verband met het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2016 van MTB, heeft de accountant van MTB een bevestiging nodig van de gemeente Maastricht dat de huidige lening vanaf 30 januari 2018 tegen dezelfde condities gecontinueerd zal worden.

In de huidige leningovereenkomst is opgenomen dat er tussen gemeente en MTB overleg plaats vindt over de vervolgfinanciering van deze lening.
Het college heeft besloten de lening aan MTB vanaf 30 januari 2018 onder dezelfde condities te continueren.

MTB ondersteunt actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het vinden van werk. Dit gebeurt onder meer door mensen een leer- werktraject aan te bieden. Zodoende werkt iedereen zelf aan eigen kansen en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.