De gemeente Nederweert heeft op 5 juli een voorbereidingsbesluit genomen om de overschrijding van de uitstoot van fijnstof in het buitengebied aan te pakken. Met dat voorbereidingsbesluit geeft de gemeenteraad aan dat ze van plan is het bestemmingsplan voor dat gebied aan te passen. Daar liggen 14 bedrijven die momenteel meer fijnstof uitstoten dan is toegestaan ten opzichte van de omliggende woningen.

Het aanpassen van het bestemmingsplan moet binnen een jaar gebeuren. Het voorbereidingsbesluit dient om te voorkomen dat er in die periode ontwikkelingen plaatsvinden die niet passen in het nieuwe bestemmingsplan. Het besluit richt zich met name op houders van kippen, kalkoenen en eenden en dan specifiek bedrijven die de grenswaarden van de fijnstofuitstoot overschrijden. Bij het terugdringen van de fijnstofuitstoot in het buitengebied werkt de gemeente samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.