Gemeente Venray staat garant voor leningen GlaswebVenray

Aan de garantstelling is een uitvoerige selectieprocedure vooraf gegaan met het oog op de regels voor staatssteun.

Nadat de gemeenteraad zich in juni 2016 bereid had verklaard om financieel garant te staan voor GlaswebVenray is een procedure gestart om dit binnen de regels voor staatssteun te kunnen doen. Om iedere vorm van oneerlijke concurrentie uit te sluiten is in de afgelopen periode een concurrerende selectieprocedure gevolgd. De gemeente Venray heeft partijen opgeroepen om met een voorstel te komen om Venray van snel internet te voorzien. Aan deze oproep heeft slechts één partij gehoor gegeven, te weten GlaswebVenray. Het plan van GlaswebVenray is aan een grondige beoordeling onderworpen om iedere vorm van staatssteun uit te sluiten. Dit bleek een complexe klus.

Wethouder Ike Busser spreekt van een unieke situatie. “De procedure die de gemeente heeft gevolgd is nieuw en nog slechts weinig toegepast. Bovendien wil GlaswebVenray de gemeente van een 100% dekkend glasvezelnetwerk voorzien, dus niet alleen in het buitengebied. Dit betekende dat de beoordeling van de complexe businesscase zeer zorgvuldig diende te gebeuren.” Inmiddels heeft de gemeente zich er van verzekerd dat de businesscase voldoende zekerheid biedt dat niet geoorloofde staatssteun wordt voorkomen.

Als de gemeenteraad op 4 april 2017 instemt met de garantstelling, kan GlaswebVenray haar financiering regelen en de voorbereidingen treffen voor de uitvoering. De aanleg van een glasvezelnetwerk komt daarmee weer een stap dichterbij.