Gemeente Weert wil in 2050 energieneutraal zijn; investering 1 miljoen

De gemeente Weert gaat haar gemeentelijke gebouwen duurzamer maken. Verschillende energiebesparingsmaatregelen en duurzame energieproductie leveren een lagere elektriciteitsrekening op.

Wethouder Geert Gabriëls: “Door verschillende subsidies kunnen we nu fors investeren in energieopwekking en –besparing. Dat levert ons 20.000 euro per jaar op. Daarmee geeft de gemeente invulling aan haar ambities op het gebied van duurzaamheid. Dat betekent dat we in 2050 energieneutraal willen zijn. Maar we willen ook een voorbeeldfunctie vervullen richting onze inwoners en bedrijven in Weert.”
In totaal kan er jaarlijks 668.165 kWh elektriciteit en 16.519 m3 gas worden bespaard.

De gemeente heeft onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor energiebesparing en -opwekking. Uit de studie is gebleken dat:
• Op tien gemeentelijke gebouwen samen ongeveer 2.300 zonnepanelen (voor opwekking van elektriciteit) geplaatst kunnen worden en op zeven gemeentelijke gebouwen zonnecollectoren (voor opwekking van warmte);
• Elektriciteit kan worden bespaard door het gebruik van Ledverlichting op twee sportvelden en op een sportcomplex en tijdklokken kunnen worden toegepast op de verlichting van drie sportcomplexen.
• Bij een aantal gebouwen kan worden bespaard in gasverbruik door het toepassen van zonnecollectoren, HR-glas, isolatie en kierdichting.

Haalbaar door subsidies
De investering bedraagt voor de gemeente 1.000.000 euro. Dit levert een behoorlijke besparing op in energielasten. Mede door verschillende subsidies zijn de projecten financieel goed haalbaar en leveren jaarlijks een voordeel van 20.000 op voor de begroting. De gemiddelde terugverdientijd van de meeste maatregelen is ongeveer tien jaar. Het grootste subsidiebedrag is eind 2016 al toegekend. De gemeente ontvangt in 15 jaar in totaal 400.000 voor zonnepanelen op daken van het stadhuis, de gemeentewerf, zwembad De IJzeren man en sporthal St. Theunis.

De gemeente Weert heeft hoge ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid. Om op termijn energieneutraal te zijn is besparing van energieverbruik nodig binnen de onderdelen vervoer, wonen, bedrijven en kantoren.

Over dit voorstel besluit de gemeenteraad op 21 juni a.s.