Gemeentesecretaris Venlo, Piet Lucassen, legt functie neer

Lucassen zou geen vertrouwen voelen van politiek en bestuur volgens de televisiezender van Venlo.

Vanmorgen zijn teamleiders en managers van de gemeente geïnformeerd over het vertrek van Lucassen. Rond het middaguur werd de rest van de organisatie ingelicht.

Naar aanleiding van het miljoenentekort op sociaal domein dat recentelijk naar boven kwam, schreef Lucassen een notitie. Volgens Lucassen is de afdeling in 2015, zonder inhoudelijke reden, zwaar onderbezet van start gegaan toen de zorgtaken van het rijk naar gemeenten werden overgeheveld. Ook gaf de gemeentesecretaris aan dat de organisatie jaren achterloopt voor wat betreft systemen, voorzieningen en faciliteiten. Verantwoordelijk wethouder Ramon Testroote kon zich niet vinden in de notitie. Volgens hem was de notitie onvolledig en deels onjuist. Testroote vond dat Lucassen alleen maar zijn eigen blazoen probeerde te zuiveren. Door de notitie was een ‘explosief politiek klimaat ontstaan’.

Afdelingshoofd René van Loon zal voorlopig de functie van algemeen directeur / gemeentesecretaris waarnemen.