Volgens De Limburger komt ongewenst gedrag op de werkvloer bij de gemeente Maastricht vaker voor dan bij andere gemeenten. Dit blijkt uit een onderzoek door de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) vorig jaar naar omgangsvormen. De gemeente Maastricht liet vervolgens zelf een onderzoek uitvoeren, waarna de Inspectie een tweede onderzoek in gang zette. Het ongewenst gedrag bestaat uit intimidatie, pesterijen en discriminatie.

Van de 119 medewerkers die aan het interne onderzoek deelnamen, gaf 16,8 % aan afgelopen jaar geconfronteerd te zijn geweest met ongewenste aandacht. Bij zes andere onderzochte gemeenten is dat percentage gemiddeld 13,8. 70 medewerkers (417 voorvallen) meldden pesterijen, bijna twee keer zoveel als in de andere gemeenten. Van intimidatie door met name leidinggevenden hebben 88 werknemers last. Dat is 12,3 %, terwijl het gemiddelde op 10 % ligt.

De onderzoekers van het Amsterdamse Onderzoek&Adviesbureau SKB geven aan dat alle 1.600 medewerkers zijn benaderd. Ongeveer de helft, 716 medewerkers, heeft gereageerd. Een laag responspercentage, volgens het bureau. De gemeente Maastricht laat weten dat ze samen met de ondernemingsraad een plan van aanpak rond het thema ongewenst gedrag gaat opstellen.