‘Geniet van leven als pensionado en zzp’er’


Geert Rutten: ,,Ik blijf dit doen zolang het fysiek is vol te houden.” | FOTO LE GIESEN

Eigenlijk doe ik nu hetzelfde als eerst, alleen niet meer in loondienst”, begint Geert Rutten. Hij vertelt dat hij eind jaren zestig de HTS volgde (weg-, waterbouwkunde) en na het afronden daarvan dacht: ach, werken kan nog altijd. Dus ging hij naar De Verkeersacademie in Tilburg – nu is dat de NHTV in Breda – waar hij naast het studeren tevens als onderwijsassistent actief was. Na vier jaar en nog een diploma rijker ging hij als verkeerskundige aan de slag bij de gemeente Venlo. Een jaar later volgde de overstap naar de gemeente Venray, in dezelfde functie. „Ik werkte op de afdeling Openbare Werken en was onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van het verkeerscirculatieplan, het parkeerplan en verkeerskundige ontwerpen van openbare wegen en verkeersregelinstallaties.”

Verkeer
Vervolgens kwam de gemeente Roermond op zijn pad, meer specifiek de aanleg van de A73. Daar was Rutten tot de oplevering in 2007 bij betrokken. „In die periode was er sprake van een steeds nauwere samenwerking tussen de Midden-Limburgse gemeenten. Ook op het gebied van verkeer en infrastructuur. Daar kwam mijn nieuwe functie uit voort: regionaal coördinator mobiliteit. Dat hield in dat ik in samenwerking met de gemeentelijke verkeerskundigen zorg droeg voor allerlei gemeentegrensoverschrijdende mobiliteitszaken. Denk aan de aanleg van wegen en fietspaden, maar bijvoorbeeld ook het openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, zoals de regiotaxi.”

Regeling
Toen kwam 2013 en kreeg Rutten, net als alle andere 60-plussers bij de gemeente Roermond, de mogelijkheid om met een speciale regeling vervroegd uit te treden. „Binnen een maand moesten we beslissen. Ik ben eens goed gaan nadenken en kwam al snel tot de conclusie dat ik met mijn specialisme en daarnaast de contacten die ik had nog wel aan de bak kon komen.” Daarmee was Rutten opeens ondernemer. „Ambities op dat vlak had ik niet, maar de gelegenheid deed zich voor. Het was wel prettig dat ik in het voortraject kon rekenen op bijvoorbeeld ondersteuning van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. En van de gemeente. Ik heb onder andere een cursus gevolgd, waarvan ik de nodige nuttige zaken heb opgestoken. Dat was wel een aparte gewaarwording, als 60-plusser tussen allemaal jonge mensen. Verder heb ik diverse gesprekken gehad met ondernemers en heb bijvoorbeeld ook binnen mijn bestaande netwerk mensen om advies, tips en informatie gevraagd.”
 
‘Veel mensen van mijn leeftijd zijn met werken gestopt. Dan worden je contacten beperkter.’ 

Vanuit dat netwerk kwamen ook al vlug de eerste opdrachten. Inmiddels is de klantenkring van Rutten breder en meer divers geworden. „Reclame maken hoef ik niet, veel nieuwe contacten komen via-via tot stand. Daarnaast ben ik maatschappelijk betrokken en ook uit die hoek krijg ik opdrachten. Zoals voor Rendiz, dat zich bezighoudt met sociaal- maatschappelijke projecten. Zij wilden een soort cateringservice voor beginnend dementerenden opzetten, zodat deze doelgroep regelmatig en goed eet. Ik heb me met het logistieke aspect van dat project beziggehouden. Maar ik ben bijvoorbeeld ook ingeschakeld door een rijschoolhouder met een specifiek logistiek vraagstuk.” Dus ja, knikt Rutten, hij is er goed ingerold, het ondernemerschap bevalt hem en opdrachtgevers weten hem te vinden. Niets dat hem wat is tegengevallen? Hij denkt even na. „Ja, de administratie en het opstellen van de jaarrekening. Het eerste jaar heb ik dat laten doen, daarna dacht ik: dat moet ik zelf toch ook kunnen. Maar het was lastiger dan verwacht.”

Parttime
Maar dat heeft hij nu eveneens onder de knie, merkt Rutten op. „Veel mensen van mijn leeftijd zijn met werken gestopt. Dan worden je contacten toch beperkter, ontmoet je minder snel nieuwe mensen.” Dat zal hem niet overkomen, zegt Rutten. Dankzij zijn werk en omdat hij maatschappelijk heel actief is. Want daar gaat ook tijd in zitten. „Daar besteed ik een aantal uren per week aan. Daarom ben ik parttime zzp’er. Feitelijk geniet ik zowel van de geneugten van gepensioneerde als die van zzp’er. Zolang dat fysiek vol te houden is blijf ik dat doen. Ik geniet met volle teugen en ga fluitend naar mijn werk.”

foto: Le Giesen