Ger Koopmans roept bedrijfsleven op te investeren in cultuur

Gedeputeerde Ger Koopmans (CDA, cultuur) heeft Limburgse bedrijfsleven gisteren opgeroepen in cultuur te investeren. Hij deed dat op en bijeenkomst van MKB Limburg, voorafgaand van een bezoek van de ondernemers aan de Tefaf.

Koopmans wees erop dat de komende jaren een slag om het personeel zal woeden. “Limburg vergrijst en krimpt, terwijl de economie aantrekt. We moeten alles op alles zetten om een schreeuwend tekort aan personeel te voorkomen.”

Volgens Koopmans is het voor Limburg van het grootste belang om te zorgen voor een goed woon- en vestigingsklimaat. Cultuur is daarbij cruciaal. Koopmans: “De provincie investeert jaarlijks 50 miljoen euro in cultuur, terwijl dat geen wettelijke taak is. We doen dat uit de volle overtuiging dat een goed cultureel aanbod van belang is om als regio aantrekkelijk te zijn voor werkzoekenden.”

Koopmans wees onder meer  op de geefcultuur elders in het land als het om cultuur gaat.  “Kijk naar het Rotterdamse museum Boymans van Beuningen. Dat heeft een schitterende collectie kunnen samenstellen dankzij giften uit de havenwereld.” De gedeputeerde wees erop dat in Limburg veel MKB’ers de cultuur al ondersteunen. “Vooral op lokaal niveau wordt gesponsord.”

Recent kon het Bonnefantenmuseum van een handelaar die op de Tefaf staat een bijzonder stuk Maastrichts zilver kopen – een koffiekan met drie kraantjes – voor 250.000 euro. Een substantieel deel van het geld betrof een anonieme gift.