De gemeenteraad van Valkenburg heeft in juli vorig jaar besloten om uiterlijk 1 januari 2021 de Polfermolen (zwembad, sporthal, fitness, theater, vergaderzaal) te sluiten om zo een bezuiniging van 1,2 miljoen euro op de jaarlijkse kosten te realiseren. Vervolgens is de gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe invulling van het complex.

Tot eind november 2017 is hierover exclusief gesproken met initiatiefnemers die een gezondheidscentrum in de Polfermolen wilden vestigen. Een combinatie van diverse functies zoals huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, tandartsen en verloskundigen. Deze initiatiefnemers hebben de gemeente echter laten weten dat het initiatief geen doorgang kan vinden omdat op dit moment de betreffende zorgverleners nog niet op één lijn zitten.

Dit betekent dat de gemeente opnieuw op zoek gaat naar een nieuwe invulling voor de Polfermolen. Tot 1 januari 2019 wordt aan marktpartijen de ruimte geboden om een businesscase te ontwikkelen, waardoor het gebouw en liefst ook zo veel mogelijk van de huidige maatschappelijke voorzieningen behouden kunnen blijven. De gemeente zal zich breed oriënteren bij marktpartijen. Zowel exploitanten als ontwikkelaars en vastgoedbeleggers worden uitgenodigd om met een visie of ideeën te komen. Wanneer zich interessante en passende initiatieven aandienen, zal de gemeente met deze partijen verder praten. De planning is de oriëntatie op de markt voor de zomer gereed te hebben, zodat na de zomer concreet verder gesproken kan worden met de geselecteerde marktpartijen. Het is de bedoeling dat voor het einde van dit jaar duidelijkheid ontstaat over de toekomst van de Polfermolen.