Na acht jaar heeft Jan Zuidam de voorzittershamer van de LWV overgedragen aan Giel Braun. Tijdens de algemene ledenvergadering werd Braun benoemd.

De nieuwe voorzitter is eigenaar van Koobra Invest waaronder de in 2006 door hem overgenomen ProfCore Group valt en sinds dit jaar ook de HAAN Industrial Group, die geleid wordt door zijn zoon Mart. In 2013 droeg Giel Braun het directeurschap van de ProfCore Group over waardoor hij zich meer kon gaan richten op zijn bestuurdersfuncties.

Braun is een ervaren bestuurder. Hij was vanaf 2010 penningmeester van de LWV en tevens lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW. Ook is hij voorzitter van het in 2016 opgerichte expertisecentrum arbeidsmarkt en onderwijs. Sinds 2012 is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen en kringvoorzitter Limburg bij de Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Ook is Braun lid van de Raad van Commissarissen van IBC AG. “Ik kijk ernaar uit om de in 2016 ingezette koers van de LWV verder vorm te geven. Vanuit mijn ervaring met arbeidsmarktproblematiek en mijn focus op een innovatief ondernemingsklimaat denk ik met veel passie en voldoening invulling te kunnen geven aan deze mooie functie. De arbeidsmarkt staat voor een grote uitdaging. Innovatief ondernemerschap gaat hierbij een grote rol spelen.”

Het nieuwe voorzitterschap zal ingaan op 19 juni bij de Limburg Happening ter ere van het 100 jarig bestaan van de LWV.