Gilde krijgt 1.36 miljoen euro voor gepersonaliseerde scholing jongeren met afstand tot arbeidsmarkt

Minister Bussemaker (OCW) heeft deze week bekendgemaakt welke projecten geld krijgen uit de vierde ronde van het Regionaal investeringsfonds mbo. Zij maakt hiervoor in totaal €12,8 miljoen vrij. Het bedrijfsleven en de regionale overheden vullen dit bedrag aan tot ruim €40 miljoen. Doel van dit fonds is regionale ontwikkelingen, die in samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs ontstaan, te ondersteunen.

Gilde Opleidingen heeft voor het, in samenwerking met provincie Limburg, gemeenten en bedrijfsleven, ingediende project Talent in bedrijf van OCW een investeringssubsidie ontvangen van 1,36 miljoen euro. Vanuit overheid, betrokken bedrijven én Gilde Opleidingen wordt het project ook financieel en in menskracht gesteund, waardoor uiteindelijk een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar is voor dit bijzondere project.

Deze subsidie, die vanuit het Regionaal investeringsfonds mbo verleend wordt gedurende vier jaar, is bedoeld om (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt te scholen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met private en publieke partners uit de arbeidsmarkregio’s Midden- en Noord-Limburg.

In het project Talent in Bedrijf wordt een methodiek ontwikkeld, waarbij de behoeften en mogelijkheden van het regionale bedrijfsleven het uitgangspunt zijn voor het opleidingstraject. Samen met onze partners gaan we toewerken naar gepersonaliseerd praktijkonderwijs op niveau 1 (entree) en 2, met aandacht voor loopbaanbegeleiding, gezondheid en taal. Studenten ontdekken en ontwikkelen hun talenten en kunnen deze direct inzetten binnen het bedrijf. Voor het ontsluiten van deze talenten, investeert Manpower uitzendbureau mee in het project. Ook gemeenten participeren hierin. De provincie Limburg is een substantiële partner, die zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning biedt.

Peter Thuis, bestuursvoorzitter van Gilde Opleidingen: “Met dit project tonen we wederom aan dat we in combinatie én in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en overheid in staat zijn om voor diverse doelgroepen maatwerk te bieden. Waar we eerder via het fonds scoorden voor het versterken van onze opleidingen aan de bovenkant van ons mbo met projecten als CLV en CIVIL, richten we ons met Talent in bedrijf bewust op niveau 1 (entree) en 2. We stellen eerst de kwaliteiten en juiste beroepskeuze van een student vast, om deze daarna op de werkvloer – continu in de echte praktijk – te scholen. Daarmee leveren we het bedrijfsleven de arbeidskrachten waarop ze zitten te wachten en voorkomen we werkloosheid bij een kwetsbare doelgroep. We zeggen bij Gilde Opleidingen niet voor niets dat je bij ons kunt worden wat je wilt zijn. Dit project is één van de vele manieren waarop we daar invulling aan geven. Wij zijn trots op de directie en medewerkers van onze sector Talentonderwijs die dit resultaat hebben bereikt. Eerste hoogtepunt van deze aanvraag was voor mij het voor een kritische jury neerzetten van ons project samen met bevlogen vertegenwoordigers van het provinciebestuur, Albert Heijn, Manpower en Gilde opleidingen. Dat heeft de juiste indruk gemaakt, samen aan de slag voor Noord- en Midden Limburg.”

Deelnemende partners in het project Talent in bedrijf:

Provincie Limburg, gemeente Venlo, gemeente Roermond, Gilde Opleidingen en vanuit het bedrijfsleven Manpower, Albert Heijn XL, Primark, Hago, Unik, Ceva, Werkvloer EN Propers.