GooFra in Geleen bouwt meest geavanceerde spectrometer ter wereld

Met een spectrometer is het mogelijk om d.m.v. licht de samenstelling van bijvoorbeeld medicijnen, bloed, chemische producten, voeding, water, etc. te meten. Eind 2015 is men hier in geslaagd en is er ook octrooi aangevraagd. Met financiële steun van het Limburg Business Development Fonds (LBDF)  is het optisch laboratorium ingericht.

GooFra is door Peter Franssen en John Gooren opgericht met als doel de spectrometrie-technologie te verbeteren. De ondernemer Peter Franssen was mede-oprichter en algemeen directeur van Admesy in 2006 tot maart 2013. Samen met John Gooren voorheen vestigingsmanager en bedrijfsleider in de retailmarkt is in januari 2014 het bedrijf GooFra Quality Products opgericht. Het bedrijf is gevestigd aan de Hofdwarsweg 57 A, op bedrijventerrein Krawinkel, te Geleen en is een particuliere onderneming.

Hieronder meer over het product (bron website):

De doelstelling is: het verbeteren van de spectrometrietechnologie waardoor men in staat is veel nauwkeuriger de samenstelling van een materiaal te kunnen meten. Dit doen we door:

  • Hogere gevoeligheid.  Alle bestaande spectrometers werken met een gelijke gevoeligheid en meetsnelheid voor alle golflengten waar de spectrometer voor geschikt is. De nieuwe spectrometer stapt of van dit principe! Het nieuwe lichtgevoelige instrument wijkt af van wat gebruikelijk is voor spectrometers en  geeft aanvullende informatie waarbij voor elke golflengte een aangepaste meetgevoeligheid en meettijd is. Dit resulteert in snellere meettijden en betere gevoeligheid voor die golflengten die bij ” normale” spectrometers zouden worden weggedrukt als ruis. In de applicatie kan indien nodig of gewenst het resultaat worden teruggerekend naar een gebruikelijke presentatie. Compatibiliteit met huidige meetmethoden is hierdoor gewaarborgd. Resultaat: meer en nauwkeurigere meetdata!
  • Het integreren van 16 lichtbronnen i.p.v. één of twee lichtbronnen en meerdere lichtgevoelige meetinstrumenten in één apparaat. Het te meten resultaat is sterk afhankelijk van de combinatie licht en het te meten materiaal. In de nieuwe ontwikkeling kan het apparaat de beste combinatie van licht en materiaal snel vinden. Dit is mogelijk door verschillende lichtbronnen aanwezig in het apparaat te selecteren en aan te sturen. Een optimaal meetresultaat is hierdoor haalbaar.
  • Het kunnen meten tussen 300 en 2300 nm. I.p.v. de nu gebruikelijke 800 tot 950 nm.
  • Het optimaal laten samenwerken van geïntegreerde lichtbronnen en meerdere spectrometers. Om snel te kunnen meten dienen deze lichtbronnen onafhankelijk van elkaar snel in en uitgeschakeld te kunnen worden.

Deze apparaten moeten in staat zijn om spectrale responses te meten van materialen nadat deze worden aangestraald met ultraviolet licht (UV), visueel licht (VIS) of infrarood licht (IR). Het meetinstrument moet in staat zijn zodanig snel en nauwkeurig te meten dat, indien het te onderzoeken materiaal sequentieel of simultaan met verschillende lichtbronnen wordt aangestraald, de spectrale overgangsrespons gemeten kan worden. Het is tevens mogelijk met een hogere discriminatiefactor materialen te herkennen en te meten uit welke grondstoffen het materiaal bestaat.

Essentieel is dat in combinatie met de juiste lichtbron en het (gepatenteerde) lichtgevoelige meetinstrument meer materialen gemeten kunnen worden. Hierdoor kunnen materialen gemeten worden die met de huidige apparatuur niet zichtbaar zijn en kunnen ook bestaande materialen beter zichtbaar gemaakt worden. Onze eerder uitgevoerde haalbaarheid studie geeft aan dat dit gaat lukken.