GrausBouw verbouwt Parkstadgebouw tot Shared Service Center Zuid-Limburg

GrausBouw BV uit Hoensbroek gaat het voormalige Parkstadgebouw aan de CBS Weg in Heerlen verbouwen tot Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL). GrausBouw scoorde deze opdracht van eigenaar Gemeente Heerlen en huurder SSC-ZL na een onderhandse aanbesteding.

Nieuwe indeling en facelift

Het gebouw wordt de komende maanden met voortvarendheid volledig intern gestript en opnieuw ingedeeld. Bovendien vinden er een aantal cosmetische ingrepen plaats, zodat het gebouw weer aan de eisen van de huidige tijd voldoet. GrausBouw, specialist in dit soort onderhoud, renovaties en verbouwingen van zakelijk vastgoed, zal de klus snel en efficiënt uitvoeren, zodat het SSC-ZL eind 2016 al zijn intrek kan nemen. De verbouwing gebeurt in nauwe samenwerking met Homij voor de elektrotechnische installaties, Stewitech voor de werktuigbouwkundige installaties en Mijnwater BV voor de levering van duurzame warmte en koude.

Duurzaam met mijnwaterenergie

In samenwerking met Mijnwater BV zal in het pand een aansluiting op mijnwater worden gerealiseerd ten behoeve van duurzame verwarming en koeling van het gebouw. Deze samenwerking biedt voor alle betrokkenen nieuwe mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling en innovatie. De vereiste verduurzaming van het gebouw was voor GrausBouw een extra interessante factor omdat GrausBouw zich nadrukkelijk onderscheidt als het gaat om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Samenwerkingsverband SSC-ZL

De gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht gaan in het nieuwe Shared Service Center Zuid-Limburg hun krachten bundelen op het gebied van bedrijfsvoeringstaken. Deze gezamenlijke bedrijfsvoering binnen één organisatie moet leiden tot kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en kwetsbaarheidsreductie. Het Shared Service Center Zuid-Limburg wordt gehuisvest in Heerlen. Hier gaat het om zo’n 135 werkplekken voor Informatie Diensten, Inkoop en de Personeels- en Salarisadministratie. Door de schaalvergroting kunnen de gemeenten efficiënter werken en besparen op de kosten van de bedrijfsvoering. De verwachting is dat er uiteindelijk in totaal zo’n 300 tot 350 werkplekken binnen het SSC-ZL nodig zijn.