Belgisch-Limburg vreest structurele krapte op de arbeidsmarkt

“Er zijn maatregelen nodig, want we riskeren een structurele krapte op de Limburgse arbeidsmarkt”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder bij de Belgisch-Limburgse Kamer van Koophandel (Voka Limburg).

In het totaal is 30% van de bevraagde Belgisch-Limburgse mkb-ers met vacatures, pessimistisch over de invulling er van. Een opvallende vaststelling, want in heel Vlaanderen heeft slechts 15,6% er een slecht vertrouwen in.

Het verwondert dan ook niet dat de Belgisch-Limburgse mkb-ers van alle Vlaamse mbk-ers het meest openstaan voor vernieuwingen als outsourcen, werken met freelancers, twee halftijdse functies aantrekken in plaats van één of zelfs een volledige opleiding financieren. Twee voorbeelden: 38% van de Belgisch-Limburgse mkb-ers is bereid om uitzendwerk in te schakelen als alternatief (Vlaanderen: 31%), terwijl 21,2% het delen van een medewerker met een ander bedrijf wel ziet zitten (Vlaanderen: 17,9%).

Het Belgisch-Limburgse pessimisme is niet onterecht, want in Limburg heerst er een mismatch op de arbeidsmarkt. De langdurige werkloosheid (groter of gelijk aan 2 jaar) steeg er als enige provincie met 2,6%, terwijl die in Vlaanderen daalde met 3,9%. Het afgelopen jaar steeg eveneens het aantal vacatures in Belgisch-Limburg met 36,6 % terwijl het aantal niet-werkende werkzoekenden niet in verhouding daalde (-8,6 %).

Johann Leten ziet het somber in: “De cijfers tonen aan dat we een structurele krapte op de arbeidsmarkt riskeren indien er niets verandert. Daarom moeten we blijven inzetten op het afstemmen van het onderwijs op de noden van onze ondernemers. Er zijn al stappen gezet met de onderwijshervormingen, maar we moeten we nog ambitieuzer durven zijn. Zo heeft het duaal leren nood aan meer maatwerk en is er meer aandacht nodig voor het hoger beroepsonderwijs. Er is tot slot niet alleen nood aan technische profielen, maar we hebben in het algemeen mensen nodig die willen werken!”