Export en toerisme houden Belgisch-Limburg boven water

Sterke prestaties van de exporterende bedrijven en de toeristische faciliteiten zorgen ervoor dat Limburg mooi overeind blijft. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van Voka Limburg (de Belgische KvK).

Naast de export en het toerisme presteert ook de automobielsector goed. Volgens Voka Limburg lijkt een krimp in de bouw op middellange termijn onafwendbaar. De werkloosheid blijft nog steeds onder het niveau van vorig jaar.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg, reageert voorzichtig positief: “De lente is net in het land en een aantal sectoren zitten duidelijk in de bloei. Het is belangrijk dat een mogelijke krimp die we verwachten in andere sectoren, door de sterke sectoren kan worden opgevangen. De huidige terugval is in vergelijking met vorige maand minder steil, dus we zijn goed bezig. Onze ondernemers zorgen voor een daling van de werkloosheid. We benadrukten vorige week dan ook nog eens dat ook de regering haar afspraken moeten nakomen, zoals de beloofde verlaging van de vennootschapsbelasting. De indexsprong en de taxshift hebben hun meerwaarde aangetoond, maar echt scoren in de tweede helft van deze regeerperiode, zit er precies niet meer in.”