Frank Zwerts nieuwe directeur POM Limburg

Het directiecomité van de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) in Belgisch-Limburg heeft uit drie kandidaten Frank Zwerts gekozen als algemeen directeur, meldt MadeinLimburg.be. Hij volgt op 1 oktober 2017 interimdirecteur Noël Slangen op. Zwerts zal zijn nieuwe functie (voorlopig) combineren met zijn taak als algemeen directeur van Locate in Limburg.

De functie van algemeen directeur van POM Limburg, het sociaal-economisch beleidsorgaan van Belgisch-Limburg, leek jarenlang wel behekst. Het was een komen en snel weer gaan van mensen. Gedeputeeerde voor Economie Erik Gerits stelde daarom Noël Slangen aan als transitiemanager. Hij moest de POM heruitvinden en op zoek gaan naar een geschikte kandidaat voor de directeursfunctie. Om de overgang vlot te laten verlopen, zullen Noël Slangen en de nieuwe directeur gedurende de maand september samenwerken. Daarna zal Frank Zwerts die functie combineren met zijn functie als directeur van Locate in Limburg, de instelling die buitenlandse bedrijven wil overhalen om zich in Limburg te vestigen. Het is de bedoeling dat de operationele werking van Locate in Limburg geïntegreerd wordt binnen de werking van POM Limburg. Het SALK-project Locate in Limburg loopt eind 2018 af. Vanaf begin 2019 komt Frank Zwerts voltijds in dienst bij de POM.

Frank Zwerts werd gekozen omwille van zijn ervaring als ondernemer (Visys), in de internationale banksector en omwille van zijn bekendheid met het Limburgs economisch landschap. “Noël Slangen heeft als interimdirecteur de organisatie van de POM gereorganiseerd. Er zijn 24 nieuwe projecten en 8 platformen goedgekeurd door het directiecomité”, zegt gedeputeerde Erik Gerits. “Het mag duidelijk zijn dat we nu terug op een ambitieniveau zitten dat Belgisch-Limburg waardig is.”