Mkb in Belgisch-Limburg doet het goed

Uit de jaarlijkse kmo-barometer van Unizo Limburg en Graydon blijkt dat ook de productiviteit en het eigen vermogen van onze (kleinere) bedrijven zijn toegenomen. Daarenboven daalt de schuldgraad en scoren de Limburgse kmo’s (kleine of middelgrote onderneming) niet slecht op vlak van rentabiliteit. “In vergelijking met de andere provincies in België halen we geleidelijk onze achterstand in”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg (Unie van Zelfstandige Ondernemers).

Voor het eerst in vier jaar worden de Belgisch-Limburgse bedrijven productiever. Dat wil zeggen dat de verhouding tussen personeelskosten en toegevoegde waarde verbeterd is. “Er heeft zich duidelijk een inhaalbeweging voorgedaan ten opzichte van de andere Vlaamse provincies, waardoor we nu ongeveer op het Vlaamse gemiddelde uitkomen”, weet Lodewyckx. “Vooral de sectoren logistiek en immobiliën scoren goed voor productiviteit. De bouw, IT en dienstensector blijven op dat vlak wat achter.”

Goed nieuws is dat de schuldgraad bij Belgisch-Limburgse kmo’s voor het tweede jaar op rij daalt. “Hoe minder schulden er gemaakt worden, hoe meer ruimte er is om te investeren”, vertelt Patrick Buteneers, directeur Belangenbehartiging, aan MadeinLimburg.be. “We merken dat de IT-sector het minste schulden heeft, terwijl de bedrijven die accommodatie verschaffen, het meest moeten aflossen.”

De rentabiliteit, oftewel wat er onderaan de streep overblijft, is uiteraard het meest belangrijke voor een ondernemer. “Voor elke 100 euro die in Limburgse bedrijven werd geïnvesteerd, bleef er 7,72 euro winst over”, rekent Buteneers uit. “Dat is een lichte achteruitgang, maar minder spectaculair dan in de andere provincies. We blijven echter onder het Vlaamse gemiddelde.” Het is opnieuw de IT-sector die het meest rendabel is. De land- en tuinbouw brengen het minste op.

Tot slot stellen Unizo Limburg en Graydon vast dat het eigen vermogen sterk is verbeterd. “Kijken we naar de laaste vijf jaar (20010-2015), is het eigen vermogen met 21,26% procent toegenomen”, weet Patrick Buteneers nog. “Ook dat is goed nieuws, al stijgt Limburg procentueel minder sterk dan de andere provincies.”

Een positief rapport. “De conclusie is dat de gezondheid van onze kmo’s verbetert”, zegt Bart Lodewyckx. “Medicijnen zoals de loonkostenverlaging werpen hun eerste vruchten af. Het blijft echter een noodzaak om iedere dag kostenbewust en zonder voorbarige euforie te ondernemen.”