De steeds verdergaande samenwerking tussen Nederland en Duitsland heeft ook invloed op het verkeer over de grens. Vaak is het openbaar vervoer voor reizen in het grensgebied nog geen aantrekkelijk alternatief. Het gisteren goedgekeurde INTERREG-project SHAREuregio zoekt daarom naar een nieuwe vorm van mobiliteit en maakt van de euregio rijn-maas-noord een Europese proeftuin voor elektrische deelauto’s en deelfietsen. Het idee van SHAREuregio is dat elektrische voertuigen grensoverschrijdend worden ingezet. Met behulp van een app kan een route worden gereserveerd. In eerste instantie is het aanbod gericht op een beperkt aantal overheden en bedrijven, die vaak zakelijk over de grens reizen. Zodra het systeem werkt, komen er steeds meer auto’s en fietsen bij en wordt het systeem ook voor privégebruik opengesteld.
SHAREuregio probeert daarmee te zorgen voor een betere luchtkwaliteit met minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Bovendien zou zo de grensoverschrijdende mobiliteit verbeterd kunnen worden. Het kan daarmee een voorbeeld worden voor andere grensregio’s in Europa, waar volgens de organisatie ontbrekende (OV-)verbindingen vaak samenwerking in de weg staan. Door een betere aansluiting en integratie van de verschillende modaliteiten en verkeersmiddelen moet er uiteindelijk een platform voor electric mobility as a service ontstaan.
Naast de INTERREG-bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangt het consortium SHAREuregio, onder leiding van de Gemeente Venlo, een financieringsbijdrage van de Provincie Limburg en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.