Griffier Ruud Poels Horst aan de Maas vindt dat hij te weinig verdient, sleept raad voor rechter

Ruud Poels wil geen commentaar geven op vragen over zijn aanstelling, zijn salaris. Of hij de rechtszaken tegen zijn werkgever in privé-tijd heeft voorbereid of in ‘tijd van de baas’. Wil zelfs niet zeggen hoe lang hij griffier is. Hij zit niet te wachten op publiciteit en dus kiest hij voor stilzwijgen.

Werkgever is de ‘Werkgeverscommissie van de Raad van de gemeente Horst aan de Maas’.  Als griffier vervult Poels een schakelfunctie tussen de politiek en de ambtenarij. Hij moet de raad ondersteunen, zodat die goed zijn werk kan doen.

CapGemeni heeft de functie in het kleine Horst aan de Maas gewaardeerd en komt uit op schaal-13. Uit een onderzoekje op internet blijkt dat het salaris dan ergens richting de zes mille per maand gaat.

Volgens Poels heeft hij recht op een indeling in schaal-14 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014. Hij vindt dat een verkeerde weging gemaakt is van zijn kwaliteiten.

Omdat hij er in de interne beroeps- en bezwaarprocedures niet uitgekomen is, heeft hij zijn zaak aan de rechtbank voorgelegd.

En daar vangt Poels bot. Een rechtbank toetst – zoals dat heet – heel afstandelijk in het bestuursrecht. Hij gaat niet op de stoel van de bestuurder zitten, om zo niet de trias politica (scheiding der machten) geweld aan te doen. De rechter bekijkt of het genomen besluit zo genomen had kunnen worden. Hij kijkt niet of dat het beste besluit is. Als het besluit maar te rechtvaardigen is.

En daar is volgens de rechter alle reden voor. Het besluit kan prima in stand blijven. Einde verhaal voor Poels. Tenzij hij het hogerop zoekt bijvoorbeeld. In de rechtspraak, of bij een grotere gemeente.

Vonnis