Groen licht voor gemeente Beekdaelen

Gisteravond hebben de drie gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen (ONS) het herindelingsadvies inclusief de Zienswijzennota geaccordeerd.

Dit advies gaat via de provincie naar de minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijkrelaties. De gemeenteraden stemden daarnaast in met de door de inwoners gekozen naam. Daarmee is Beekdaelen officieel de nieuwe naam van de herindelingsgemeente ONS.

In Onderbanken en Schinnen was de gemeenteraad unaniem. In Nuth was er een krappe meerderheid van 10 tegen 7, meldt 1Limburg.

In november 2018 mogen de inwoners van de drie gemeenten naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. De landelijke gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar worden niet gehouden in de drie fusiegemeenten.

Per 1 januari 2019 moet de nieuwe gemeente met 36.000 inwoners een feit zijn.