De geoogste oppervlakte asperges is in 2017 vergeleken met een jaar eerder met 11 procent toegenomen naar 3322 hectare. De opbrengst nam met ongeveer 12 procent toe naar 20,8 duizend ton. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Hierbij hebben de gemeenten Peel en Maas en Leudal met respectievelijk 753 hectare en 395 hectare landelijk gezien het grootste areaal asperges binnen hun gemeentegrenzen. In 2007 hadden Leudal en Helden met 265 hectare en 263 hectare de grootste arealen asperges.

De oppervlakte landbouwgrond die in 2017 in Nederland in gebruik was voor de teelt van asperges besloeg vorig jaar 3807 hectare. Met een groei van 12 hectare was dat nauwelijks meer dan in 2016. Op ongeveer 87 procent van het areaal werden ook daadwerkelijke asperges geoogst. Op de overige grond stonden aspergeplanten die nog geen productie opleverden.

De geoogste oppervlakte asperges groeide de afgelopen tien jaar met 61 procent van 2065 hectare (2007) naar 3322 hectare (2017). De opbrengst nam tegelijkertijd met bijna 40 procent toe van 15 duizend ton naar 20,8 duizend ton.

Sinds 2007 is het totale areaal asperges in Nederland met 60 procent gestegen van 2383 naar 3807 hectare vorig jaar. De provincie Limburg nam vorig jaar 62 procent van het Nederlandse aspergeareaal voor haar rekening en Noord-Brabant 33 procent. In Noord-Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant worden de meeste asperges uit de grond gehaald.

In Noord-Brabant was het aspergeareaal in 2017 met 8 hectare afgenomen vergeleken met een jaar eerder, in Limburg groeide het areaal tegelijkertijd met 24 hectare. Ook in de andere provincies worden asperges gestoken, maar op niet meer dan 190 hectare (5 procent).

Binnen de Europese Unie had Duitsland in 2016 met ruim 22 duizend hectare het grootste geoogste areaal asperges, gevolgd door Spanje met ruim 12 duizend hectare. Nederland stond op de vijfde plaats met een geoogst areaal van ongeveer 3 duizend hectare.

Ook als het gaat om de productie van ‘het witte goud’ neemt ons land met een opbrengst van ongeveer 19 duizend ton (2016) de vijfde plaats in.

Top 10 aantal hectares asperges per gemeente in 2017
Peel en Maas 752,96
Leudal 395,03
Roerdalen 267,82
Cranendonck 255,07
Horst aan de Maas 221,12
Echt-Susteren 206,93
Nederweert 124,36
Maasgouw 116,88
Meierijstad 108,29
Venray 100,81