GULPEN: Weigering drankvergunning Emmaüs, HETON krijgt opdracht, Gulpener mag bouwen en toerismeplan

Verder krijgt de Gulpener Bierbrouwerij toestemming om diverse zaken te mogen wijzigen, het bedrijf HETON krijgt de opdracht voor het beheer en onderhoud dienstverlening gemeentelijke gebouwen en is de toeristische visie over de gemeente gepubliceerd.

Hieronder meer over de vier onderwerpen, de antwoorden zijn van de gemeente Gulpen-Wittem:

1 Weigering horecavergunning Liza (Landhuis Emmaüs, Bommerigerweg 23 in Mechelen): ‘Aanvraag exploitatievergunning en aanvraag drank- en horecavergunning van de Liza Group B.V. Instemmen met voorliggende exploitatievergunning. Instemmen met voorliggende brief inzake het weigeren van de drank-en horecavergunning.
Toelichting: Liza Group BV heeft een drank- en horecavergunning en exploitatievergunning voor Emmaus, Bommerigerweg 23 te Mechelen aangevraagd. Burgemeester en wethouders hebben besloten om de exploitatievergunning te verlenen, maar de drank- en horecavergunning op dit moment te weigeren.

Motivatie weigering drank- en horecavergunning

De drank- en horecavergunning is getoetst aan de Drank- en Horecawet en het bijbehorende Besluit eisen inrichtingen Dranken Horecawet. Uit deze toetsing bleek dat er niet voldaan werd aan artikel 5, lid 1. Hierin is opgenomen dat een horecalokaliteit is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting. Tevens dient er voldaan te worden aan artikel 7, lid 4 van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. In dit artikel is opgenomen dat de toiletruimten niet rechtstreeks toegankelijk mogen zijn vanuit een horecalokaliteit. Uit controle ter plaatse blijkt dat aan beide zaken niet wordt voldaan’

Schermafbeelding 2016-01-11 om 14.30.51

2 Groen licht Bestemmingplan Gulpener Bierbrouwerij: ‘Raadsvoorstel en -besluit inzake vaststelling BP Gulpener Bierbrouwerij. Bijgevoegd concept raadsvoorstel en -besluit accorderen en op de agenda laten plaatsen van de raadsvergadering van 28 januari 2016. Stukken zijn te downloaden: http://www.gulpen-wittem.nl/internet/raadsinformatie_3443/item/vergadering-sprekersplein_1294.html

3 HETON: ‘Verlenging contract HETON voor directievoering op beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen
Instemmen met verlenging van de dienstverleningsovereenkomst met HETON voor het uitvoeren van directievoering inzake beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen; Instemmen met verlenging van aangehaalde overeenkomst in afwijking van het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid. Aanv.: na deze periode moet er een nieuwe aanbesteding komen.

Op basis van een uitgevoerde aanbesteding heeft in 2012 het college ingestemd met gunning van werkzaamheden inzake directievoering op beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen aan HETON uit Kerkrade. De overeenkomst met HETON werd aangegaan voor de duur van 3 jaar. De overeenkomst liep per 1 januari 2016 af. Het college van Gulpen-Wittem heeft besloten om de overeenkomsten met HETON voor de duur van 4 jaar te verlengen. En na deze periode een nieuwe aanbesteding te doen’

4 Toeristische visie: ‘Kennisnemen van het concept rapport ‘Gulpen-Wittem: midden in het Heuvelland’.
De afgelopen tijd hebben we samen met een aantal lokale toeristische ondernemers en gemeenteraadsleden de toeristische visie geëvalueerd en geactualiseerd. Inmiddels is de voorlopige hernieuwde toeristische visie af. We willen ondernemers en inwoners uit Gulpen-Wittem graag de mogelijkheid bieden deze aangescherpte visie zorgvuldig door te lezen en te voorzien van eventuele opmerkingen/ reacties. Het document vindt u onder aan deze publicatie. Reageren kan tot 1 februari 2016 door een mail te sturen naar anne.ten.horn@gulpen-wittem.nl. Hierna gaat ZKA Consultants met de reacties aan de slag om tot een definitieve visie te komen.

Het document kunt u hier downloaden: http://www.gulpen-wittem.nl/internet/nieuws_3259/item/mogelijkheid-tot-reageren-op-concept-toeristische-visie_33421.html