Harry Loozen (58) is met ingang van 1 april benoemd tot president-commissaris bij woningcorporatie Servatius in Maastricht. Hij is interim-directeur en strategisch adviseur. Loozen is de opvolger van Marijke Clerx.

Harry Loozen was van 2000 tot 2008 algemeen directeur van de Kamer van Koophandel in Limburg en daarna tot 2013 senior vice-president bij Océ in Venlo. Sindsdien is hij geassocieerd met Boer&Croon Interim Management en heeft inmiddels als interimdirecteur gewerkt bij ondermeer het C2C ExpoLab, de gemeente Maastricht, SIF Groep en AOb. Daarnaast is hij strategisch adviseur en als zodanig ondermeer bestuurder van de Circular Design Group in Venlo. Hij is ook lid van de raad van toezicht bij ROC Gilde. Loozen was reeds sinds 2017 lid van de Raad van Commissarissen van Servatius en lid van de auditcommissie en voorzitter van de renumeratiecommissie.

Woningcorporatie Servatius heeft inmiddels na een aantal zware jaren haar financiële positie weer op orde. De grootste uitdaging de komende tijd is om de kernactiviteit goed uit te voeren, samen met ketenpartners de maatschappelijke rol op evenwichtige wijze in te vullen en de klantentevredenheid verder te verbeteren. Ook staat op de agenda om het woningbezit verder in goede staat te houden en te verduurzamen, alles binnen de strakke financiële kaders die door het ministerie aan woningcorporaties in Nederland zijn gesteld.