Hart-Leers wil weten: Welke betonplaten gebruikte Bam voor Stationsplaat Heerlen?

De fractie Hart-Leers heeft vragen aan het gemeentebestuur gesteld naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar het instorten van de parkeergarage in aanbouw bij Airport Eindhoven.

Persbericht:

Nu duidelijk is dat gebruikte betonplaten er de oorzaak van waren dat de parkeergarage te Eindhoven deels instortte en circa 25 (bouw)projecten aan een onderzoek onderworpen worden vraagt Hart-Leers zich af hoe in deze de vlag bij spoorplaat Heerlen erbij hangt.

Bouwcombinatie Besix/Bam Heerlen Maankwartier realiseerde de,  fors duurder uitgevallen, betonnen plaat over het spoor in het Maankwartier. Aldaar werden circa 140 liggers geplaatst waarbij een gladde druklaag de liggers met elkaar verbindt.

Hart-Leers wil -op zo kort mogelijke termijn- het volgende van burgemeester en wethouders weten:

-Is de concrete situatie op de betonnen plaat over het spoor nauwkeurig bekeken? Zo ja, wanneer en hoe en wat is daarvan het resultaat?
-Welke betonsoort c.q. aanpak is aldaar door Besix/Bam gebruikt?
-Staat onomstotelijk vast dat een situatie zoals zich bij Eindhoven Airport voordeed in Heerlen zeker niet aan de orde is?

Op de betonnen plaat over het spoor zijn NS station, bijgaande voorzieningen, een kantoor van sociale woningcorporatie Weller en publieke ruimte gepland. Op hogere verdiepingen staat het Maanhotel gepland terwijl onder de betonnen plaat het perron voor vertrekkende en arriverende treinen gesitueerd is.