Judith van de Mortel is bij HAS Hogeschool gestart als lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’. Dit nieuwe lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem. In het lectoraat wordt nauw samengewerkt tussen HAS Hogeschool en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Het is het eerste lectoraat van de HAS-vestiging in Venlo en loopt tot 2022.

Judith van de Mortel kijkt ernaar uit te starten als lector. “Ik wil met dit lectoraat de komende jaren meer bewustwording en bewustzijn creëren in de agrofoodketen. Dit leidt hopelijk tot gedragsverandering in het proces naar duurzaam bodembeheer. Het lectoraat heeft daarbij wel de hulp van boeren en tuinders nodig en tevens van de gehele keten rondom de agrarische sector.”

“De bodemkwaliteit is een belangrijk thema in veel van de huidige maatschappelijke discussies”, stelt Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur van HAS Hogeschool. “Door aan dit thema te werken plaatsen we onszelf en onze studenten in een toekomstgericht perspectief, een perspectief dat wij mee vormgeven.”

De LLTB financiert gedurende de looptijd van het lectoraat een gedeelte van de begrote kosten van het lectoraat. Met en voor de leden werkt de LLTB aan het verkrijgen van een vitale en duurzame bodem. Toegepast onderzoek door het lectoraat speelt daar een belangrijke rol in. Ook de Provincie Noord-Brabant heeft zich verbonden aan het lectoraat.