Heerlen koopt voor 4,6 miljoen Schinkelkwadrant-Zuid

Met de aankoop is een bedrag gemoeid van € 4,6 miljoen. Dit geld komt uit de middelen voor de realisatie van het Bidboek Urban Heerlen. Verschillende architectenbureaus en stedenbouwkundigen gaan nu, op uitnodiging van de gemeente en IBA Parkstad, aan de slag met een visie voor de herontwikkeling van dit gebied. Uitgangspunt daarbij is ‘wonen in het groen’. De nieuwe plannen moeten in het voorjaar zijn afgerond.

Enkele karakteristieke panden aan de Geerstraat en de Honingmanstraat zijn niet in handen van Multi Vastgoed en dus uitgesloten van de overdracht. Een ander deel van het blok is eigendom van VOC Jongen. Gemeente en IBA zijn met deze eigenaar in overleg om hem te betrekken bij de nieuwe invulling van het gebied.

Het voormalige pand van de Rabobank (hoek Promenade/Honingmanstraat) blijft zeker gespaard. Dit beeldbepalende gebouw wordt als eerste aangepakt en geschikt gemaakt voor wonen in een parkachtige omgeving.

In het Bidboek Urban Heerlen is al aangegeven dat op deze plaats ruimte moet worden gemaakt voor woningbouw. Dat betekent sloop van de bestaande bebouwing.